Nyheter

2016-12-27

Årets sista nummer av Fåglar i Närke ute nu

Stjärtmesar av Staffan Ullström
Sista numret för året nr 4-2016 och sista numret med redaktören Åke Lorin och med Ann-Margret Elmroth. Och det blir ett fullspäckat nummer som vanligt! 

Ur innehållet:

Omslagsbildens faktaruta har blivit en stor succé och nu skriver Ann-Margret om stjärtmesen eller ulltussen med skaft som den kallas ibland för sista gången. Faktarutan kommer förhoppningsvis vara kvar!

Ordföranden har ordet handlar om dåtid, nutid och framtid. Ulf Jorner spånar intressant åt alla håll och framtiden blir mycket spännande att vara med i/om.

Och NOF:s medlemmar kallas till årsmötet 2017-02-16 klockan 19.00 i Vasakyrkan.

Leif Sandgren skriver om ”Tretton år med fågelakuten” Leif berättar om hur de utbildas och vilka de har ett samarbete med. En mycket intressant artikel med bland annat en tabell över 13 års behandlade patienter.

Den mycket oväntade isabellastenskvättan som Birgitta Dawidsson och Håkan Svensson fotograferade i Tysslingen skriver Åke Lorin om. Tänk vilka överraskningar man kan träffa på i fågelvärlden!

Nu presenteras studiecirkeln för nybörjar ”Börja skåda fågel”! Och det är dags att anmäla om du vill vara med!

Anita Ahlbergs ”Bildgåtan” Gissa arten och få svar några sidor bort! Alltid en mycket klurig bild!

Ölandsresan presenteras av Thord Eriksson och Christer Tegelid och Hönöresan av Anders Eriksson, Nils Eriksson och Conny Hedengren. Det händer mycket spännande saker på NOF-resorna. Många nya arter blir det!

Ann-Margret berättar om Staffan Ullströms 100:e akvarell till framsidan på vår tidning. Staffan vill gärna fortsätta med sitt bidrag till FiN även i fortsättningen.

Inventeringsrapporter 2016 för Venan, Rävgångsmaden och Myrö våtmark presenteras av Leif Sandgren och Lennart Eriksson.

Det finns mycket mera att läsa i detta nummer, spännande och intressanta artiklar. Så håll till godo!

Det känns mycket vemodigt att den ”gamla” redaktionen/vännerna inte ska vara med längre. Vem ska vi nu träta med när redaktören inte är med och vem ska nu ta oss i herrans tukt och förmaning när inte Ann-Margret är med. Tack för en mycket trevlig tid och ett mycket gott samarbete under alla de 13 åren!

Den nya redaktören kommer att presentera sig i nästa nummer, FiN nr 1-2017. Vi har ingen till layouten än i skrivande stund men det ordnar sig alltid!?

/Marianne