Nyheter

2016-05-14

Dåligt med ugglor i år?

Nu är är fin tid att få uppleva ugglor på nära håll. Ungarna tigger högljutt och är inte svåra att upptäcka. Det här är en dunig lappuggleunge. Bild: Magnus Friberg

I år har det hoat mindre i skogarna i Närke än vanligt och rapporter på ugglor har varit färre. Forskare vid Lunds universitet spår ett sämre år för nattens rovfågeljägare eftersom det varit en period då smågnagarna också var färre.
- Jag brukar ha sex sju kattugglor på min inventeringsrunda i Sydnärke; i år var det en bara  kattuggla som hoade, berättar Ronnie Lindqvist som är ansvarig för fågelinventeringar i Närke.
Bästa chansen att få uppleva ugglor är nu i andra delen av maj och början av juni då ungarna tigger mat av föräldrarna och det är inga diskreta tiggläten.

 

Varje år är det många fågelvänner som ger sig ut på kvällarna för att höra ugglor som hoar. Det är ett mäktigt ljud och ugglornas hoande hörs på långt håll. Vårvintern: mars och början av april, brukar vara en bra tid för att ge sig ut i markerna och höra de olika arterna av ugglor. Kattugglan är vanligast, men i år har det också varit ovanligt många rapporter på hoande eller visslande sparvuggla (den minsta av ugglorna).

 

I våra trakter finns också häckande berguv, pärluggla, hornuggla, slaguggla, lappuggla och jorduggla.

- Slaguggla och lappuggla finns bara några få revir, och några av dessa finns i Sydnärke, berättar Johan Åhlén från Regionala rapportkommittén i Närke (RRK).
Det är RRK som granskar och kvalitetssäkrar alla rapporter som kommer in på bland annat ugglorna. Det är en granskning som sedan blir ett underlag för rapporten Fågelåret som Birdlife Sverige ger ut varje år och som är ett bra bidrag till miljöövervakningen i landet.
- Anledningen att vi är lite försiktiga med att berätta var de ovanliga ugglorna häckar beror på att vi inte vill ha några störningar av människor på de platserna. Ugglorna väcker alltid stort intresse men är störningskänsliga, och det vore synd om häckningarna gick åt fanders av den anledningen, berättar Johan Åhlén.

 

Av alla rapporter i landskapet kan man konstatera att det varit färre ugglor som hoat under mars och april.
- Antalet ugglor är avhängigt av tillgången på mat och nu har det varit en period med färre gnagare, och det innebär också att det blir färre ugglor. Det brukar gå i cykler, berättar Ronnie Lindqvist på Närkes Ornitologiska Förening som är ansvarig för fågelinventeringarna.
Han har till uppgift att inventera ugglor i Sydnärke och åker flera gånger om året på en nattfågelrutt. På en nattfågelrutt brukar Ronnie höra sex-sju kattugglor och nästan lika många pärlugglor. Men i år var det magert med hoande.
- En kattuggla och inget mer, berättar Ronnie.

Bästa tiden att höra ugglornas hoande har nästan passerat även om kattugglan och även en del av de andra fortfarande kan höras vid skymningen eller tidigt på morgonen.
- Hornugglan är mycket diskret och kan vara svår att höra även på nära håll, berättar Ronnie Lindqvist.

Däremot är det en bra tid nu att få uppleva ugglor på nära håll. Nu i andra delen av maj och början av juni har ugglorna fått ungar som tigger och det är ett läte som hörs lång väg.

- Nu är bästa tiden för att upptäcka ugglor är när de fått ungar i slutet av maj och början av juni. Uggleungarna tigger högljutt och är därmed inte svåra att upptäcka.

 

Av KH 

Vill man hitta ugglor är det bara att ge sig ut i skymningen och lyssna efter uggleungar som tigger mat. Bild: Marianne Johansson