Nyheter

2016-10-28

Dokumentet Närkes Fågelatlas börjar ta form

Arbetet med boken Närkes Fågelatlas är nu i full gång. Texter om de 200 olika arterna skrivs, kartmaterial produceras och historiska dokument plockas fram.

Boken kommer att bli ett viktigt dokument om hur det står till för Närkes fåglar under de senaste 30 åren.

- Jag tycker arbetet har tagit bra fart och jag hoppas att vi ska kunna avsluta det under nästa år, säger projektledaren Ronnie Lindqvist.

 

Under åren 2006-2015 inventerades 200 Atlasrutor (5x5 kilometer) av duktiga inventerare i Närke. Då letade man på alla arter som häckar i landskapet. Motsvarande inventering genomfördes mellan åren 1974 och 1984. Underlaget i dessa båda inventeringar bildar ett viktigt underlag för att se utvecklingen i häckfågelbeståndet.

 

Nu har arbetet med att sammanställa det viktiga materialet tagit fart. Projektledare är Ronnie Lindqvist. En arbetsgrupp (Ronnie Lindqvist, Michael Andersson, Ola Erlandsson, Daniel Gustafsson, Ulf Jorner, Rolf Hagström, Per Karlsson Linderum, Billy Lindblom och Kent Halttunen) är igång och arbetar med de olika delarna i det som ska resultera i en bok.

- Det känns bra och vi har fattat en rad viktiga beslut om hur arbetet ska fortskrida, säger Ronnie.

 

Just nu håller arbetsgruppen på att ta fram ett bra kartunderlag för att kunna jämföra de båda inventeringarna. Ett bekymmer som ska lösas är att resultatet i Atlas 1 (åren 1974-1984) inte finns i någon bra digital form sedan Artportalen förnyades.

Projektledaren Ronnie Lindqvist har tagit fram en kalkyl för boken. Han räknar med att den ska tryckas i 500 exemplar och ska finansieras via inkomster från försäljning och sponsorer.

 

Arbetet med att skriva texterna om art för art har påbörjats och tanken är att dessa ska läggas ut på hemsidan för Närkes Ornitologiska Förening för att fler ska kunna granska dessa och kanske även bidra med specialkunskap.

- Det innebär att fler kan delta och hjälpa till i arbetet med de olika arterna, säger Ronnie.

Historiska fakta plockas fram av Ulf Jorner, Per Karlsson Linderum har gjort några förslag till layout för boken, Billy Lindblom har kontakt med fotografer för att få fram ett bra bildmaterial. 

 

Under 2017 hoppas Ronnie Lindqvist att arbetet med Närkes Fågelatlas ska vara klart. Redan nu går det att teckna sig för boken som blir ett viktigt dokument om hur trenden är för häckfåglarna i Närke.  

 

Av KH