Nyheter

2016-11-24

Fågelinfluensa upptäckt i södra Sverige - knipa bar på virus

Fågelinfluensa har nu konstaterats i Vellinge och utanför Helsingborg, visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
Bland annat har en knipa hittats i Vellinge som bär på fågelinfluensa, typen H5N8.
– Det låter rimligt att den nu har kommit till Skåne. Själland och Skåne är samma område för fåglar, säger Björn Olsen, professor i infektionsmedicin och expert på fågelinfluensa tll Sydsvenska dagbladet.

 

I måndags rapporterade danska myndigheter fågelinfluensa på Själland, skriver Sydsvanska dagbladet.

Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som hittats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg. SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om.

Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten.

– Det kan vara så att smittan har cirkulerat en tid i området och nu märker man av det när en och annan and dör, säger Björn Olsen.

Gräsänder och andra simänder är bärare av viruset utan att bli smittade. Knipor tillhör gruppen dykänder.

– Det är när det sprider sig från simänder till dykänder som smittan blir dödlig. Det brukar vara första tecknet i naturen på att fågelinfluensan har kommit. Det andra tecknet är att en tambesättning blir smittad, säger Björn Olsen till Sydsvenskan.

En gång tidigare, år 2007, har en svensk fågelbesättning smittats av fågelinfluensa. Det gällde en farm för uppfödning av fågelvilt i Kalmar län.


Fågelinfluensa i Sverige 2006

 

Sverige drabbades av sina första fall av fågelinfluensa i slutet av februari 2006 då döda viggar hittades utanför Oskarshamn. Fåglarna bar på H5N1, en aggressiva form av influensaviruset.

 

Senare kunde smitta konstateras hos fler vilda fåglar, bland annat i Karlskrona och i Oxelösund. Den variant som fåglarna bar på då kunde smitta till människor.

 

Sedan slutet av april det året har inga fler fall upptäckts, trots att det fortlöpande tas prover på vilda fåglar.

 

Efter utbrottet 2006 infördes skyddsnivåer i Sverige som reglerar hur fåglar får hållas beroende på risknivån i landet.Källa: Statens veterinärmedicinska institut och Krisinformation.se. (TT)