Nyheter

2016-03-11

Flyttar hålträd för att ge bostäder åt hackspettar

Större hackspett är en av de arter som ska gynnas när Örebro kommun flyttar ett stort antal hålträd i Rynningeviken.

Örebro kommun har beslutat att flytta ett stort antal hålträd i Munkatorp, Rynningeviken för att ge nya bostäder år bland annat hackspettar.

- Det här är ett helt nytt grepp som inte har testats tidigare, berättar Per Wedholm som är kommunekolog i kommunen till Nerikes Allehanda.

 

Örebro kommun har gett bygglov åt Elektroskandia att uppföra ett stort lager vid Munkatorp, alldeles intill naturreservatet Rynningeviken. Som kompensation för att det nya lagret hamnar så nära naturreservatet har kommunen avsatt 66 hektar mark som ska bli naturreservat.

För att ytterligare hjälpa fåglarna på traven ska nu ett antal döda hålträd flyttas för att ge bostäder åt bland annat hackspettar.  

- Vi har tagit alla hålträd och ställer upp dessa igen. De ska fungera som bostad åt hackspettar och andra arter, förklarar Per Wedholm.

Hålträden som flyttats ställs upp bredvid levande träd och markeras med orange färg. Tanken är att det här försöket ska utvärderas, kommunen vill se om de flyttade hålträden används av fåglar och andra djur.
- Det här är första gången detta testas, så det ska bli spännande att se om det fungerar, säger Per Wedholm.