Nyheter

2016-03-05

God trend för havsörnarna runt Hjälmaren och Mälaren

Totalt noterades 68 havsörnar runt Hjälmaren vid årets örnräkning.
Detta trots att vädret inte var optimalt, det var disigt och sikten var begränsad.
Över hela det inventerade området noterades 180 havsörnar.

 

Örnräkningen 2016 omfattade 93 bemannade punkter i fem län från Nynäshamn och Lidingö i öster till Vänern och Vättern i väster. Två platser blev obemannade pga. sjukdomsfall, där ersättare inte kunde ordnas. Räkningen samordnades av Fältstationen Rördrommen, där 21 personer skötte olika rapporteringssysslor.

 

Vädret var disigt, så att sikten var mellan 200 meter och 1 kilometer. Isen var svag, men några yrkesfiskare hade ändock lyckats få ut bifångstfisk. En av observatörerna gjorde iakttagelser från svävare.

 

Inom det observerade området fanns 13 publika platser, dit allmänheten inbjöds speciellt.

 

Resultatet av räkningen blev:

  • Örebro län väster om Tysslingen                     3 havsörnar
  • Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren        68 havsörnar
  • Kolbäcksån                                                 3 havsörnar
  • Svartån i Västmanlands län                            0 havsörnar
  • Mälaren väster om Hjulstabron/riksväg 55        65 havsörnar
  • Mälaren öster om Hjulstabron /riksväg 55         39 havsörnar
  • Mörkölinan (Mörkö + Brandalsund)                   2 havsörnar

Totalt                                                              180 havsörnar

 

Till detta kommer två enstaka observationer av kungsörn på olika platser i området dvs 2 individer. År 2015 observerades 143 havsörnar och 1 kungsörn. År 2014 observerades 113 havsörnar. Detta får inte tolkas som en total ökning av stammen utan speglar i mångt och mycket bland annat väderföhållandena.

 

En så stor räkning kan inte genomföras utan stora ideella insatser. Fältobservatörerna är i ålder från drygt 20 år till 91 år. Vi räknar med att minst 200 personer har stått i fält under dessa båda timmar och spanat efter havsörnen, som är en viktig miljöindikator.