Nyheter

2016-02-11

Hur närgången får en fågelvän bli?

Många fågelskådare upplever att det ibland ett problem med fotografer som går allt närmare och närmare fåglarna för få till en bra bild. Fåglarna kan störas, stressas och i värsta fall kan det få ödestigra konsekvenser.

- Ja, det är utan tvekan så att det är en slags tävling i att ta bra och häftiga bilder. Men vi som är organiserade naturfotografer har etiska regler. Största bekymret är kanske de med kamera som vi inte når, säger naturfotograf Jonas Forsberg.


Anders Wirdheim på Sveriges Ornitologiska Förening menar att närgångna fotografer är ett bekymmer och det måste ständigt föras en diskussion om hur man uppträder i naturen.  

Ronnie Lindqvist berättar till exempel om en episod på Öland i oktober med en närgången fotograf. Då upptäcktes en sparvuggla som är ovanlig i landskapet. När Ronnie och de andra skådarna stod på behörigt avstånd och spanade in i den buske som ugglan satt gick en fotograf allt närmare fågeln. Trots sitt stora objektiv slutade inte fotografen sin vandring framåt förrän han bara var någon meter framför sparvugglan.
- Då sa jag till och tyckte fotografen kommit allt för nära, berättar Ronnie Lindqvist.
Fotografen backade tillbaka och kände kanske att han varit lite väl närgången.


- Visst är det ett bekymmer, men samtidigt är det ju ändå en slags tävling i att ta bra bilder, säger naturfotograf Jonas Forsberg som bor i Bålby i Västernärke.
- Och samtidigt vill alla titta på fina och nära fågelbilder.


Ringmärkaren Lennart Eriksson berättar ett annat exempel om hur gräset blev mer och mer nedtrampat vid ett pungmesbo i Oset för några år sedan. Gräset trampades ner allt närmare boet och när Lennart kom förbi en morgon låg en man med en kamera och stort objektiv under boet. Det blev ingen häckning – om det beror på närgångna fotografer (och skådare?) eller inte är svårt att veta.

- Vi har etiska regler bland oss naturfotografer och jag tror att vi är skapliga på att följa dessa. Men idag är det massor av människor som har jättefina fotoutrustningar men som inte alls har samma förståelse för djur och natur, säger Jonas.


Anders Wirdheim på Sveriges Ornitologiska Förening konstaterar att det är ett problem med närgångna fotografer samtidigt som han konstaterar att även skådare gör övertramp. Anders konstaterar att det ibland blir problem med fotografer vid boplatser för fågelarter som är störningskänsliga, bland annat havsörn och kungsörn.
- Jag hörde att man hittat ett fotogömsle under en kungsörnshäckning – och det är ju inte speciellt smart, säger han.


Själva agerande vid fotografering av fåglar är en del som bör och ska diskuteras. Ett annat är vad publicering av bra och närgångna fågelbilder kan medföra.
- Ibland triggar det andra att ta lika bra bilder och många vet kanske inte vilket arbete och vilka hänsyn som man tagit vid tillkomsten av en bra fågelbild, menar Anders Wirdhem.
Vad kan man göra?
- Diskussionen förs då och då och ibland hettar det till. Jag tror att vi måste fortsätta föra den här debatten på så många platser som möjligt, både ute i fält och i olika andra forum, säger Anders Wirdheim på Sveriges Ornitologiska Förening.

 

Fotnot. Både Sveriges Ornitologiska Förening och Club 300 har utarbetat etiska regler, dessutom har föreningen Naturfotograferna också motsvarande regler. Här är SOF:s etiska regler.

 

Här följer en kortvariant av etiska reglerna inom Club 300:

* När Du upptäckt en sällsynt fågel avgör du själv om du ska larma ut upptäckten eller ej. Du har ansvaret. Självklart sprider du inte information som du har fått i förtroende

* Bedöm också fågelns kondition, den kanske nyss har landat utmattad efter en längre flyttning. Fågelns väl och ve går i första hand!

* Bedöm om fågeln, platsen och omgivningen klarar ett stort antal besökare på kort tid. Tänk också på eventuella häckningar av andra arter i närheten.

* Om du bedömer att lokalen är känslig och/eller att många skådare beräknas komma dit, ta då kontakt antingen med någon lokal Club300-medlem eller direkt med klubbens larmansvarige innan du larmar. Kontakta gärna berörda markägare för att möjliggöra parkering och tillfartsvägar.
* Sprid inte nyheten förrän alla åtgärder vidtagits. Då ska informationen innehålla klara instruktioner om vilka regler som gäller för lokalen. 
* Respektera alltid att allemansrätten inte ger dig rätt att beträda jordbruksmark, privata tomter mm.

* Minimera störningarna för fågeln och tänk på att andra skådare kanske ännu inte hunnit fram. Undvik om möjligt att gå för nära eller att frekvent stöta fågeln. Om fågeln stöts skall detta göras på ett organiserat sätt som tar hänsyn till fågelns och andra fåglars välbefinnande. Det är inte tillåtet att medvetet skrämma bort fåglar så att andra skådare inte får se dem.

* Blunda aldrig för övertramp som görs av andra skådare. Föregå med gott exempel. Ingrip omedelbart om du ser andra bära sig illa åt.

* Följ alltid de trafikregler som finns vid färden till och från lokalen.

 

Av Kent Halttunen