Nyheter

2016-01-21

Lägger ner planerna på vindkraftpark vid Dylta Bruk

Det blir ingen vindkraftpark vid Dylta Bruk norr om Örebro. Företaget hade planerat 21 vindkraftverk i området mellan Väringen och Ölmbrotorp, men nu har företaget Eolus Vind AB beslutat att inte bygga. Foto: Arkivbild

Företaget Eolus Vind AB har beslutat att lägga ner planerna på en vindkraftpark vid Dylta Bruk.
Tanken var att bygga 21 vindkraftverk mellan Väringen och Dylta Bruk.
Nu blir det inget av. Det beror på nuvarande låga elpriser samt motståndet från Försvarsmakten.

Det var för ett år sedan som företaget Eolus Vind AB presenterade planer på att bygga en vindkraftpark i området mellan sjön Värningen och Ölmbrotorp/Dylta Bruk. Det handlade om totalt 21 vindkraftverk och de skulle få vara maximalt 220 meter höga. Huvuddelen av vindkraftverken skulle byggas på marker som ägs av Dylta Bruk.

Företrädare för Eolus Vind kallade informationsmöten under våren 2015 för att presentera sina planer. Så här sa Eolus Vinds informationschef Johan Hammarqvist till lokala medier.
-
Läget har i sig goda möjligheter till elnätsanslutningar så vi kan koppla på produktionen ut på nätet och med stora maskiner är det ett bra vindläge. Kommunen har också pekat ut området i översiktsplanen som ett eventuellt område för vindkraft.

Eolus Vind genomförde sina informationsmöten och fick också in en hel del synpunkter bland annat från Försvarsmakten som har en del anläggningar i området. Försvarsmakten ansåg att det var olämpligt med vindkraft i området eftersom det kan medföra störningar på det tekniska system som finns i området.

Nu meddelar företaget Eolus Vind AB att man avbryter arbetet med att ta fram en ansökan att få bygga vindkraftparken.
- Rådande läge på den skandinaviska energimarknaden samt Försvarsmaktens restriktiva synpunkter på projektområdet gör att Eolus Vind har fattat beslut om att omprioritera resurserna från Dylta Bruk och därmed lägga ned projektet, skriver företaget i ett brev till länsstyrelsen.