Nyheter

2016-09-24

Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på tio tranor i Kvismaren

Länsstyrelsen har beviljat skyddsjakt på högst tio tranor i Kvismarområdet.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till skyddsjakt på högst tio tranor i Kvismaren under hösten.

Länsstyrelsen anser att det är en ovanlig metod men anser att man prövat allt annat utan att lyckas skrämma tranorna.

Risken är annars att det blir stora skador på potatisen i området.

 

Det är en jordbrukare i området som har ansökt om tillstånd till skyddsjakt på trana. Skälen är att det finns risk för skador på potatisen. Jordbrukaren har själv, och med hjälp av Länsstyrelsens personal för fågelskador, försökt förebygga skador av trana under en längre tid. Skrämselåtgärder såsom gasolkanoner och annan skrämselutrustning finns uppsatta för att försöka undvika skador. För närvarande uppehåller sig upp till 400 tranor vid de aktuella fälten enligt sökande. Antalet varierar mellan dagarna och tidpunkt på dagen. Spannmålsfälten intill potatisfälten är tröskade och det finns risk att tranorna landar på dessa och går in i potatisen med stora skador som följd.

 

Länsstyrelsen konstaterar att tranan är fredad men att det kan beviljas skyddsjakt under vissa förutsättningar, och dessa anser man nu är uppfyllda. Därför ger man tillstånd till att skjuta högst tio tranor.

* skyddsjakten får endast bedrivas under perioden måndagen den 19 september 2016 fram tills att potatisen på de aktuella fälten är upptagen för denna odlingssäsong

* skyddsjakten får endast bedrivas vid fält med oskördad potatis där tranorna börjat slå ned och det finns risk för skada. På fälten ska annat skrämselmaterial finnas uppsatt

* jakten ska ske i skrämselsyfte. Endast två tranor får skjutas per flock

* i flock med både unga och vuxna individer bör jakten inriktas på unga individer för att undvika att ungar görs föräldralösa 

* jakten ska i övrigt bedrivas med största möjliga hänsyn till såväl övrig fauna som boende och besökare i trakten

* senast den 30 oktober 2016 ska sökande rapportera till Länsstyrelsen hur många tranor som fällts med stöd av tillståndet. Rapporten ska även beskriva vilka erfarenheter i övrigt som gjorts av jakten.

 

av KH