Nyheter

2016-10-10

Lantbrukare nekas bedriva skyddsjakt på tranor i Kvismaren

Länsstyrelsen säger nej till en lantbrukare som begärt skyddsjakt på tranor i Kvismaren. Foto: Jonas Forsberg

Länsstyrelsen säger nej till en lantbrukares begäran om skyddsjakt på trana i Kvismaren.

Anledningen är att huvuddelen av tranorna redan flyttat söderut och dessutom gör fåglarna inte så stor skada på vall.

 

Det är en lantbrukare i Kvismaren som begärt att få bedriva skyddsjakt på tranor. Lantbrukare skriver i sin ansökan att det är ett stort antal på hans åkrar som består av vall, tranorna orsakar "nedsmutsning och markskador". Användning av gasolkanoner och manuell bortmotning av tranorna har inte hjälpt medan lantbrukare och begärde att få bedriva skyddsjakten den 5 och 6 oktober.

 

Men länsstyrelsen säger nej till denna skyddsjakt. En anledning är att huvuddelen av tranorna gav sig av söderut redan den 1-2 oktober när det blev klart väder och nordliga vindar. Vid räkningen den 3 oktober fanns "bara" 3.000 tranor kvar i hela Kvismareområdet jämfört med 12.000-17.000 tranor veckorna innan.

 

Länsstyrelsen konstaterar vidare att man i sina riktlinjer i udantagsfall kan tillåta skyddsjakt på trana om den riskerar att skada åkrar med potatis eller morötter. Att tranorna skulle ge skador på vallåkrar har länsstyrelsen inga erfarenheter ifrån. Därför säger länsstyrelsen nej till denna skyddsjakt.

 

Av KH 

 

Ps. Länsstyrelsen gav tidigare under hösten tillstånd till en annan lantbrukare att bedriva skyddsjakt på högst tio tranor. Då handlade det om risk för skador på potatisåkrar.