Nyheter

2016-09-08

Lyckad vadarspaning i sensommarväder

I bra ljus kunde exkursionsdeltagarna vid Boglundsängen spana närmare på bland annat rödspov, myrspov, småsnäppa, spovsnäppa, kärrsnäppa och större strandpipare. Foto: Bengt Jalsborn

Under onsdag kväll genomfördes en fågelspaning och guidning i Boglundsängen i Örebro.

Tretton personer kom för att titta närmare på alla höstens vadare och fick se bland annat rastande rödspov och myrspov.

- Kul och vi hade verkligen tur med vädret, berättar guiden Bengt Jalsborn.

 

Närkes Ornitologiska Förening arrangerade under onsdagskvällen en spaning med inriktning på alla rastande vadare i Boglundsängen.

- Vi började med att gå upp i tornet för att spana av den västra dammen och vi fick se bland annat kärrsnäppa, småsnäppa och spovsnäppa, förklarar Bengt Jalsborn som var kvällens ciceron.

I dammen kunde exkursionsdeltagarna också se bland annat en smådopping med unge.

- Ljuset var mycket bra och vi hade skön sensommarvärme, säger Bengt Jalsborn.

Exkursionen fortsatte sedan till dungen i södra änden av Boglundsängen, enb plats där man har möjlighet att spana av både den västra och östra dammen. Där såg man ytterligare en smådopping med unge, och man fick möjlighet att se ännu fler vadare.

- Bland de gröna tuvorna gick en myrspov och en rödspov av rasen islandica. Det var kul att kunna studera dessa även om det var på lite långt håll, förklarar Bengt Jalsborn.

Här kunde deltagarna också räkna in brushanar, gluttsnäppor, enkelbeckasiner och större strandpipare.