Nyheter

2016-05-12

Många ville höra dubbelbeckasin och småfläckig sumphöna vid Rånnesta!

Samling vid Ruinen klockan 21.00. Bild Marianne Johansson

 

Många ville höra beckasin och sumphöna i kvällningens mörker men det lyckades inte denna kväll. Det var ett tjugofemtal intresserade som träffades vid Ruinen, Rånnesta i Tysslingen med Kent Halttunen som guide. Några var med för första gången som tyckte det var jättespännande att spana i mörkret. Vädrets makter var med oss, vindstilla, klar himmel och en vacker solnedgång och en klar halvmåne gick upp.

 

En älg som stod borta vid skogsbrynet blev vår första observation. Storspoven ljöd över nejden och visade upp sig mot himlen. En skogssnäppa uppvisningsflög över våra huvuden.

 

Och mycket ljud var det i natten men inte de vi väntade på. Svanar som slogs för sina revir hördes med hårda vingslag mot vattenytan, nästan kusligt men mycket mäktigt. Lärkor som sjung och en gräshoppssångare hördes svagt emellanåt. Enkelbeckasinerna var nog de som hördes mest av vadarna annars var det tranornas trumpetande som hördes högst. Många gäss kom inflygande i den vackra solnedgången så man såg bara siluetterna av dem  

 

Mycket ljud, både från människor och från djur var det. Och mycket vackert! Det blev lite kallt framåt natten så när klockan närmade sig slutet, 22.30 och vi fortfarande inte hört varken småfläckig sumphöna, dubbelbeckasin eller vaktel så avslutades exkursionen.

Ett stort tack till Kent och NOF för en trevlig tradition som åtminstone pågått sedan 1996, säkert tidigare också!

 

/Marianne

Alla i spänd förväntan inför kvällen och natten. Bild: Marianne Johansson