Nyheter

2016-03-08

Närkes Ornitologiska Förenings styrelse 2016

Fr. v: Ulf Jorner, Kent Halttunen, Håkan Carlestam, Krister Håkansson, Åsa Bengtsson och Ronnie Lindqvist. Sittande fr. v: Lars Johansson, Anna-Karin Törnblom och Bengt Jalsborn. Saknas på bilden: Per Karlsson Linderum. Bild Marianne Johansson
Vid årsmötet valde medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening en ny styrelse. Eller rättare sagt en nygammal styrelse. Flera ledamöter blev omvalda och två nya kom till.
I styrelsen gör man ingen skillnad på ordinarie ledamot och suppleant. Alla deltar i styrelsens kollektiva arbete.
 
Efter att styrelsen konstituerade sig blev fördelningen av uppdrag enligt nedan:
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, ansvarig för resor och inventeringar
Åsa Bengtsson, kassör och ansvar för medlemsregister
Kent Halttunen, sekreterare och informationsansvarig
Per Karlsson Linderum, ansvarig för fågelskydd
Bengt Jalsborn, ansvarig för utbildning, försäljning och lotterier
Anna-Karin Törnblom, exkursionsansvarig

Suppleanter
Lars Johansson, fågelskydd och exkursionsansvarig
Håkan Carlestam, ansvarig för inomhusmöten
Krister Håkansson, ansvarig för inomhusmöten

Styrelsemötena äger rum i Föreningarnas hus på Slottsgatan med några undantag om året då mötena sker ute i markerna vid lämpligt fågeltorn med bord. Och ett möte i månaden då agendan oftast är mycket fullspäckad. Styrelsen gör ett uppehåll i juli månad annars arbetar de hela året för klubben och för sina uppdrag.  

Att vara ordförande innebär även att vara bibliotekarie. Biblioteket finns i samma lokal som mötena hålls. Så Ulf Jorner sköter både in- och utlåningen av föreningens böcker utöver ansvaret för klubben och att sköta klubban vid mötena.
Ronnie Lindqvist vill även i fortsättningen vara ansvarig för resor och inventeringar, då med sikte på att slutföra den stora Atlasinventeringen.
Åsa Bengtsson, Kent Halttunen, Bengt Jalsborn kommer att ha samma uppdrag som tidigare. Likaså Håkan Carlestam som ansvarar för inomhusmöten tillsammans med nyinvalda Krister Håkansson. Lars Johansson har också fortsättningsvis ansvar för exkursioner tillsammans med Anna-Karin Törnblom, nyinvald i styrelsen plus att Lars har ansvar för fågelskydd.  Per Karlsson Linderum har fått nytt uppdrag med inriktning på fågelskydd.
 
/Marianne 
Krister Håkansson och Anna-Karin Törnblom