Nyheter

2016-01-18

Next stop Närke - vilken blir nästa nya art i landskapet?

Vilken blir nästa art i Närke? Per Karlsson Linderum har gått igenom de mest troliga arterna.

Småtrappen som Magnus Friberg hittade i Kvismaren förra året är ju det senaste tillskottet till artlistan i Närke. Många var vi som gladdes åt den långstannande fågeln.

Frågan är vilken nästa nya art blir?

Per Karlsson Linderum har koll och här kommer hans redogörelse för de mest troliga kandidaterna.

 

Inför denna artikel har undertecknad gått igenom samtliga Fågelåret sedan år 2000 samt därtill kompletterat faktaundersökningen genom att kolla Sveriges Fåglar (2002) och genom att söka på Artportalen. Eventuella faktafel kan naturligtvis ha insmugit sig (påpeka gärna dessa i trevlig ton).

 

I analysen av den mest troliga nya arten för landskapet har en rad faktorer tagits i beaktande. Fynd i kringliggande landskap har fått en stor betydelse. Närke omges av fem landskap (Södermanland, Värmland, Västergötland, Västmanland och Östergötland). Därtill har den totala fyndbilden i Sverige analyserats. Arter med i princip inga inlandsfynd har tagits bort med undantag för sådana som uppträder i biotoper som vi har gått om och där omfattande bevakning finns. Ett sådant exempel är våra våtmarksområden (främst Oset och Kvismaren) som hyser såväl mycket fågel som fågelskådare. Efter varje art kommer en procentsats. Den står för hur många av våra kringliggande landskap som har fynd av arten.

 

Här kommer listan:

1. Rödhuvad dykand 100%

Snacka om efterlängtad och förväntad art när den väl dyker upp. För det första är den lätt att känna igen (även de mera diskreta honorna). För det andra är den mycket regelbunden och har till och med häckat i närbelägna Tåkern. Svårt att se någon art som mera trolig. Återstår att se när den behagar komma på besök. Vår eller höst mest troligt. Rysjön känns som givet kort!

 

2. Kaspisk trut 100%

Kanske är arten redan noterad. Läs mer på http://www.birdlife.se/nyheter/nyheter-visning-1.0.2411.1/?item=art_art-s1%2F4561. Hursomhelst en mycket het kandidat till ny art. Sensommar och tidig höst mest troligt men vinterfynd finns också i omkringliggande landskap. Annars är kärnområdet i Sverige de sydostliga landskapen. Om något skulle tala emot är det väl att vi här i landskapet generellt kanske inte har så goda erfarenheter av arten. Ett fynd på någon översvämmad åker i samband med regn och sydostvindar under sensommar eller tidig höst mest troligt.

 

3. Kungsfågelsångare 100 %

Leta kungsfågelsångare i början av oktober, gärna intill någon utskjutande udde i Hjälmaren eller kanske på Vinön och Valen. Mest trolig i samband med ringmärkning på Ässön. Det som talar emot arten är att den är relativt tystlåten vilket gör den mer svårupptäckt än t.ex. tajgasångaren. Dessutom har antalet fynd i Västeuropa minskat under senare år. Här kan du lyssna till locklätet.

 

4. Svarthalsad trast 80 %

En av två arter på listan som är mest trolig att dyka upp i ett villakvarter vid någon matning under vinterhalvåret. Kumla med alla fina gamla villaområden känns som ett hett tips! Är ganska lätt att känna igen och mest troligt är väl att den hittas av någon allmänt fågelintresserad person som har ögonen öppna, kameran redo och hjärncellerna igång. 44 fynd i landet.

 

5. Ringand 100 %

Inte ens årlig och egentligen ganska få fynd i Sverige (45). Det talar naturligtvis emot fynd av ringand i Närke men med tanke på kvalitén på såväl lokalerna som skådarna (!) i landskapet känns ringanden som given på listan. Ett vårfynd av en grann hanne i Rysjön skulle sitta som en smäck!

 

6. Större turturduva 60 %

Precis som den svarthalsade trasten lär en större turturduva dyka upp en fågelmatning i någon mindre tätort. Och mest troligt på senhösten eller vintern. Upptäckare lär säkert bli en person av liknande typ som beskrevs under trasten. Endast 24 fynd i landet (men det är 22 fler än orientseglarna som besökt oss i Närke).

 

7. Halsbandsflugsnappare 80 %

Nästan samtliga fynd i Sverige utanför Gotland och Öland görs i slutet av april eller i maj. Och i stort sett samtliga görs längs sydostkusten. Detta i kombination med artens likhet med svartvit flugsnappare och ganska diskreta lätesrepertoar tar bort en del av sannolikheten för upptäckt. Men 20 ex i Södermanland 2014 (låt vara majoriteten längs kusten) inger hopp. De två stora öarna i Hjälmaren en dag i maj? Här kan du lyssna till sången.

 

8. Korttålärka 100 %

Full pott i landskapen runtomkring och här finns ett fynd så nära som Nora i Västmanland. Svår art som de flesta skådare knappast har i sin ryggmärg. Kvarntorpshögen en dag i maj känns hett! Här kommer med all sannolikhet någon duktig hårdskådare att hänga in arten. Ut och slit. Och plugga in sång- och locklätet. Här hör du först locklätet och sedan sången.

 

9. Stäppörn 40 %

Fynd under sommaren och tidig höst samt övervintrare dominerar den svenska fyndbilden. Känns ju med tanke på blott 20 fynd i landet osannolik men med tanke på att arten är relativt lättbestämd och det stora rovfågelintresset bland fågelskådare i gemen så vem vet? Cirklande över Kvismaredalen en sensommardag!

 

10. Tallsparv 60 %

Mycket talar emot. Det som talar mest emot arten är att inga fynd gjorts i landet sedan 2008. Om den dyker upp gör den det vid någon större utfodring eller matning. Husön en vinterdag vore något.

 

Någon helt annan art

Ett ännu mera troligt alternativ är någon helt annan art!  Tittar vi tillbaka de senaste åren så har ju Närke berikats med en räcka arter som knappast kunde förväntas i första läget (framförallt svarthuvad trut och orientseglare) eller som kanske var eftersökta men svåra. Några tänkbara arter att sukta efter men som knappast kan betraktas som troliga (och enligt ovanstående resonemang blir synnerligen sannolika) är:

 

Dvärgrördrom 60 %

En riktig drömart. Senaste fyndet i Sverige från 2007. Häckar närmast i Polen och delar av Baltikum. Ovanlig på många håll men med tanke på de rika våtmarkerna i Närke finns hopp om arten. Låt oss hoppas på att den dyker upp vid Svartåns mynning eller längs med kanalvallarna i Kvismaren. Här hör du det diskreta spelet.

 

Någon rar pipare 100 %

Nu snackar vi mongol, kaspisk eller ökenpipare. Alla landskap har runt oss har fynd av någon av arterna. Next stop Ormestaängarna för någon av dessa tack! Det som talar emot är att det av samtliga arter bara gjorts 24 fynd i landet.

 

Sandtärna 60 %

Nästan alla fynd i Sverige görs längs med kusterna i sydöstra delarna av landet. Detta hänger ihop med att den livskraftigaste populationen finns i östra Europa. Beståndet i Danmark och Tyskland är på dekis. Men arten är sedd relativt nyligen i Värmland. En födosökande fågel i Kvismaredalen i maj!

 

Någon rar stenskvätta

Ett sent höstfynd av en isabellastenskvätta eller nunnestenskvätta vore ju något. Faktum är att Södermanland har två fynd vardera av bägge arterna (låt vara beroende på kustläget och det sydostliga ursprunget) men fynd av ovanliga stenskvättor i inlandet är ingen orimlighet. Vinön eller Valen eller varför inte Venan?

 

Senaste nytillskotten på Närkelistan:

2015 Småtrapp

2013 Svarthuvad trut och Orientseglare

2011 Dvärgsumphöna

2010 Sydnäktergal

2009 Prärielöpare, Skäggtärna, Tajgasångare och Rödhuvad törnskata

2007 Stormfågel och Klykstjärtad stormsvala

 

Av Per Karlsson Linderum