Nyheter

2016-10-23

Nu ska det bli bättre ordning på skötseln i Kvismaren

Nu ska skötseln av Kvismaren bli bättre, lovar länsstyrelsen

Skötseln av Kvismaren har varit bristfällig i år, och informationen till berörda intresseföreningar och allmänheten har också varit dålig.

Till kommande år ska det bli bättring. Länsstyrelsen ska ta över ansvaret för skötseln och ska skapa en hemsida där alla kan få veta vad som händer i området.

Ett råd ska bildas för att få ordning på skötseln.

 

Under sommaren riktades det kritik mot skötseln i Kvismaren. Det handlade bland annat om att man slog en del ängar i bästa häckningstid, att vattnet i Östra Kvismaren tömdes alldeles för tidigt och att gång- och cykelvägar var igenväxta.

Nyligen träffades därför berörda parter för att diskutera skötseln av Kvismaren. Det var representanter för Örebro kommun, länsstyrelsen, Kvismaren Fågelstation, Östernärkes naturvårdsförening och Närkes Ornitologiska Förening.

Vid mötet fick föreningarna flera förklaringar till varför skötseln varit bristfällig i år. Parterna blickade också framåt för att se vad som kan åtgärdas och bli bättre. Här är några av slutsatserna:

* länsstyrelsen tar över ansvaret för skötseln från 2018 (Örebro kommun har haft det ansvaret)

* ett råd ska bildas med intressenterna för att regelbundet diskutera skötseln

* länsstyrelsen ska skapa en särskild hemsida för att berätta om vad som händer i Kvismaren där alla ska få möjligheter att lämna synpunkter och ställa frågor.

 

Här kan du läsa hela protokollet från mötet