Nyheter

2016-08-09

Nya fågelskär upptäckta i Hjälmaren

Vid inventeringen förra sommaren upptäcktes 50 nya fågelskär i Hälmaren. Totalt inventerades 80 olika skär och öar där sjöfågel häckar.

Vid förra årets omfattande inventering av Hjälmaren upptäcktes hela 50 nya fågelskär som var aktiva.

Inventeringen visade att skrattmåsen trivs bra i sjön, det beror sannolikt på att det finns många dagsländor som gynnar arter.

Den stora fågelinventeringen var den första av sitt slag. Den ska nu återkomma för att man ska kunna följa utvecklingen i Hjälmaren över flera år.

 

Förra sommaren, 5-15 juni, inventerades hela Hjälmaren på sjöfågel. Ornitologer och båtförare körde igenom sjön och räknade skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, fisktärna och storskarv. Även andra arter noterades.

Det här var första gången som en sådan här stor och omfattande inventering genomfördes i Hjälmaren. Liknande inventeringar har redan genomförts i de andra stora insjöarna i Sverige: Vänern, Vättern och Mälaren.

- Det blir ju intressant att följa utvecklingen eftersom vi ska försöka genomföra inventeringen regelbundet i framtiden. Då kan man se förändringar. Dessutom får vi en bra lägesbild om det blir tal om exploateringar i området, berättade Helena Rygne på länsstyrelsen i Örebro i samband med att inventeringen genomfördes.

 

En tidigare inventering visade att det fanns 56 kända lokaler i Hjälmaren där det fanns häckande sjöfåglar. Förra årets inventering visade att 30 av dessa aktiva. Lite förvånande var att inventerarna hittade 50 nya aktiva fågelskär. Det fanns alltså under förra året 80 aktiva fågelöar och skär.

Inventeringen visade att tätheten av skrattmås är större i Hjälmaren jämfört med de övriga sjöarna. Det beror sannolikt på att det finns gott om dagsländor i sjön och det gynnar skrattmåsen.

När det gäller storskarv försökte inventerarna räkna antalet bon, men det är svårräknat i vissa skarvkolonier där det finns lövträd. Därför får man ta uppgifterna om storskarv med viss försiktighet. 

 

Under inventeringsdagarna observerades också en rad andra fåglar, bland annat: strandskata, roskarl, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås och svarttärna. 

Ornitologer som bidragit till inventeringen är: Bengt Jalsborn, Leif Sildén, Ola Strand, Ulf Eriksson och Valdemar Andersson.

Här kan du läsa hela rapporten 

 

Av KH 

 

 

 

 

Bengt Jalsborn var en av de som deltog i den omfattande inventeringen av Hjälmarens fågelliv förra året.