Nyheter

2016-06-02

Nytt bildspel ur det första från 2012

Bild ur bildspelet av Rolf Hagström
Bilderna till vårt första bildspel kom från den gamla hemsidan, där det fanns ett bildgalleri, där alla som ville kunde lägga upp sina bilder med webbansvarige Håkan Perssons hjälp. 

Bildspelet bestod av 52 bilder och vi, Kent och jag som var nybörjare på hemsidan förstod inte vikten av att bilderna måste ha ett visst format, 580x230. Vi hade varit på en snabbutbildning på två dagar som SOF höll i på Öland.  Med stor hjälp av Rolf Hagström fick vi till vårt första bildspel. Formaten var svåra att få till, motiven kunde se mycket konstiga. De flesta bilderna fick gråa kanter eller ramar som vi inte klarade av att justera. 

Men vi har lärt oss! Numera håller alla bilderna rätt format!

Vill du bidra med bilder till ett bildspel Vi behöver hjälp med mera bilder! Mycket gärna vackra fåglar eller det kan gärna vara människor från våra olika exkursioner eller resor. Gärna så vi känner igen oss!

Ett bildspel kan bestå från 15 bilder till 35. Men du får gärna bidrag med en eller annan bild också. Jag sätter ihop bildspelen i samråd med Kent.
 
Under fliken Bilder ... presenteras varje bildspels fotografer med adress till ev. egen hemsida.

Bilden bör vara liggande då det är lättare att få ut rätt format på den, 580x230.

Om du bidrar med bilder så tar vi oss rätten att använda den/dem i olika sammanhang på vår hemsida.

Sänd bilden eller bilderna som du vill bidra med till Rolf Hagström, rolf.hagstrom@gmail.com, Marianne Johansson, marianne-j@telia.com eller Kent Halttunen, kent.halttunen@tele2.se 

Nu åter till det nygamla bildspelet. Fotograf till bilderna är Rolf Hagström. Han bidrog med 19 bilder av 52. Och det är 15 bilder som presenteras ovan.
 
Under sommaren kommer de två bildspelen från februari och april med vackra fåglar att visas igen!

/Marianne