Nyheter

2016-02-11

Öppen föreläsning om vitryggig hackspett i Örebro

Vitryggig hackspett trivs i igenväxande lövskogar men inte i öppna hagmarker. Foto: P-G Bentz/sturnus.se
Det behövs mer sammanhängande lövskog i Sverige om vi ska kunna få tillbaka den vitryggiga hackspetten.
Det konstaterar Kristoffer Stighäll vid Örebro universitet.
På lördag, 13 februari, pratar han på en öppen föreläsning på Conventum i Örebro om förutsättningarna för att få tillbaka den vitryggiga hackspetten i naturen. Föreläsningen börjar klockan 12.20 och är 30 minuter lång.
 
I slutet av året presenterade Kristoffer Stighäll vid Örebro universitet en ny avhandling om vitryggig hackspett. Kristoffer Stighäll har under många år arbetat med Projekt Vitrygg som Naturskyddsföreningen driver. 

- Det är en väsentlig skillnad mellan utvecklingen för vitryggig hackspett i Finland och i Sverige. I vårt östra grannland har arten ökat under senare tid, men hos oss är den akut hotad, konstaterar Kristoffer Stighäll i sin avhandling,

- Det svenska skogsbruket har varit så otroligt effektivt och helt inriktat på gran och tall, medan lövträden har bekämpats. I Finland är det annorlunda. Där är björken det bäst betalda träslaget och används i möbelindustrin, säger han.

 

Antalet häckande par av vitryggig hackspett  i Sverige har minskat från 100 på 1970-talet till förra årets tre par. Finland hade för 20 år sedan tio häckande par, samma antal som i Sverige detta år. Idag kan man räkna in 120 par i Finland. I Sverige är målet att komma upp i 100 par för att arten ska bli livskraftig.

 

Den vitryggiga hackspetten lever av insekter som i sin tur lever i lövträd. Det är inte enbart denna fågelart som fått sina livsbetingelser kringskurna av skogsbruk. Men den har en unik position enligt Kristoffer Stighäll:

-  Den vitryggiga hackspetten är en värdemätare på den biologiska mångfalden i skogen. Om vi klarar av vitryggen så vet vi att klarar vi en massa andra arter också. Det finns ingen annan som fyller den uppgiften.

 

På lördag, den 13 februari, är det en öppen föreläsning med Stighäll om den vitryggiga hackspetten. Den ingår i de populärvetenskapliga föreläsningar som Örebro universitet arrangerar på Conventum i Örebro. Det är fri entré i konferensssalen Skomakaren. Föreläsningen är 30 minuter lång och börjar klockan 12.20.

 

Här kan du läsa ett pressmeddelande om Kristoffer Stighälls avhandling