Nyheter

2016-05-30

Ovanlig syn för deltagarna i nybörjarcirkeln

Det är inte ofta skådare får se flygande rördrom. Men det var precis vad deltagarna i nybörjarcirkeln fick vara med om förra helgen i Kvismaren. Foto: Urban Tholén

För femte året anordnar Närkes Ornitologiska Förening, NOF en studiecirkel, baserad på boken ”Börja skåda fågel”.

I år är det 14 deltagare som varvar inomhusmöten med exkursioner.

 

Förra helgen var det start vid Lövholmen i Kvismaren, och redan innan vi kommit dit hade vi sett ett par tornfalkar, dito buskskvättor och flera gulärlor. 

På vägen mot Åslaholmen blev det bra tillfällen att träna på att skilja mellan rörsångare och sävsångare och att studera bruna kärrhökar. Vid Åslaholmen sågs en gråhakedopping och hördes en trastsångare.

 

Men det var när vi kommit ned till Kvismare kanal som morgonens clou kom. Två stora fåglar kom emot oss på ganska hög höjd. Hägrar, gissade någon, men när de vände bredsidan till såg vi att det var två rördrommar.

 

Ledaren Bengt Jalsborn uppförde en formlig krigsdans för att understryka för alla hur ovanlig synen av flygande rördrommar var; han hade bara sett en tidigare i sitt skådarliv. Dessutom gjorde en av fåglarna en extrasväng över oss.

 

Promenaden mor Sörön bjöd inte på samma dramatik, men väl på ett antal sångare, bland annat törnsångare, trädgårdssångare, härmsångare och svarthätta. En lärkfalk visade sig också glimtvis inne på betesmarken.

 

Den välförtjänta fikarasten ”stördes” av att den gök som vi hört plötsligt kom flygande, och därigenom förvandlades från dödergök till sorgegök.  En trädpiplärka hörde vi men lyckades inte få syn på.

 

Tillbaka vid bilarna beslöt vi oss för att göra ett försök med ortolansparv vid Husön. Det hade vi ingen lycka med, men en tornfalks ryttlande jakt och en ormvråks kalasande på sitt byte blev ändå en bra avslutning på en bra morgon.

 

Av Ulf Jorner