Nyheter

2016-08-05

Rastande höstfåglar ger nya utmaningar för ekoskådarna

Ekoskådarna i Närke kämpar på med sitt cykelskådande. Nu väntar nya möjligheter med alla höstens rastande fåglar.

Sommaren är snart avklarad och nu har höstens sträck av fåglar kommit igång. Det innebär också möjligheter för ekoskådarna att pricka in en hel del nya arter, bland annat vadare.

Tolv skådare kämpar med sin ekoskådningslista, en krysslista där man bara använder miljövänliga fortskaffningsmedel.

 

När Kjell Johansson cyklade förbi södra tornet i Tysslingen den 1 augusti observerade han en kustpipare på maderna. Det innebar att han kryssade sin 213:e art under året, och därmed passerade han förra årets toppnotering på ekolistan (Bengt Jalsborn cyklade ihop 212 arter under 2015).

Bakom Kjell Johansson kämpar Thord Eriksson och Staffan Gustavsson på. De har 190 respektive 180 arter noterade i år på ekoskådningslistan.

 

Sedan följer en tät strid om fjärdeplatsen. Hela sex skådare har möjlighet att avancera. Det gäller att ta vara på alla fåglar som sträcker söderut och rastar i Närke.

Anita Ahlberg har hittills 143 arter, Ronnie Lindqvist 139, Bitte Korslid och Åsa Bengtsson 138, Gun Isacson 134 och Sandra Tengelin 132 arter.

 

Ekoskådningen i Närke är nu inne på sitt fjärde år. Första året, 2013, vann Per Karlsson med 202 arter, året därpå vann Per på 210 arter, och förra året vann Bengt Jalsborn med 212 arter. I år blir det alltså en ny rekordnotering, frågan är hur högt Kjell Johansson når. Man kan väl också notera att endast sex bilåkande skådare i Närke har noterat fler arter än Kjell har på ekoskådningslista.

 

Här är ställningen den 5 augusti:

1. Kjell Johansson 213 arter

2. Thord Eriksson 190

3. Staffan Gustavsson 180

4. Anita Ahlberg 143

5. Ronnie Lindqvist 139

6. Bitte Korslid 138

6. Åsa Bengtsson 138

8. Gun Isacson 134

9. Sandra Tengelin 132

10. Matts Deubler 122

11. Kent Halttunen 122

12. Jan Korslid 105