Nyheter

2016-04-26

Skogens och jordbrukslandskapets fåglar ska bevakas bättre

Nu ska skogens fåglar uppmärksammas. Därför har Närkes Ornitologiska Förening bildat en skogsgrupp som ska tillvara ska arterna i den miljön.

Nu ska fågelarterna som finns i skogen få mer uppmärksamhet. Likaså ska fåglarna i jordbrukslandskapet uppmärksammas.

Därför har Närkes Ornitologiska Förening bildad en skogsgrupp, och en jordbruksgrupp.

- Vi måste skaffa oss bättre kunskap och skaffa fler kontakter med de som är kunniga i området för fåglarna i skogsmiljöer ska få bästa möjliga förutsättningar, säger Ronnie Lindqvist i skogsgruppen.

 

Förutsättningarna för skogsfåglarna och arterna i jordbrukslandskapet förändras hela tiden och en del fågelarter är hotade. Därför har styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening bildat två grupper: en skogsgrupp och en jordbruksgrupp.

- Det är viktigt att vi skaffar oss mer kunskap, säger Ulf Jorner, ordförande i Närkes Ornitologiska Förening.

 

Redan i dag finns det personer och organisationer som har kunskaper om hur olika miljöer och olika skogsbruk påverkar fåglarna. Det är bland annat Sveriges Ornitologiska Förening/Birdlife Sverige, Naturskyddsföreningen och skogsägarorganisationer.

- Vi ska se till att ingå i de nätverk som finns för att skaffa oss bättre kunskap och därmed kunna vara med att påverka så att fåglarna i skogen ska få en så gynnsam miljö som möjligt, menar Ronnie Lindqvist i skogsgruppen.

 

Rent konkret handlar det om att påtala viktiga miljöer för skogens fåglar vid bland annat etableringar av vindkraftparker och avverkningar. Men det handlar också om att inventera och hålla koll på viktiga områden som kan vara skyddsvärda.

- Vi måste helt enkelt skaffa oss mer kunskap för att kunna påverka, säger Ronnie Lindqvist.
Skogsgruppens avsiktsförklaring

 

När det gäller fåglarna i jordbrukslandskapet gäller det också att skaffa mer kunskap. Redan idag pågår det ett antal projekt för gynna arterna i det öppna landskapet, bland annat Rädda sånglärkan och Ortolansparvsprojektet. 

- Även här måste vi skaffa mer kunskap och knyta värdefulla kontakter för att ta tillvara arterna inom jordbrukslandskapet, förklarar Lars Johansson i jordbruksgruppen.

Jordbruksgruppens avsiktsförklaring 

 

Har du kunskaper som skogsgruppen och/eller jordbruksgruppen kan ha nytta av, eller vill du göra en insats inom de här områdena.

Ta kontakt med:

Skogsgruppen: Ronnie Lindqvist, lindqvist_ronnie@hotmail.com, 070-262 14 17

Jordbruksgruppen: Kent Halttunen, kent.halttunen@tele2.se, 070-216 11 30  

 

 

 

Sånglärkan har minskat kraftigt under de senaste åren på rund av förändringar inom jordbruket. Nu har det bildats en jordbruksgrupp inom Närkes Ornitologiska Förening för att uppmärksamma de hotade arterna inom jordbruket. Foto: Christian Ljunggren