Nyheter

2016-08-29

Spännande flyttväg när rosenfinken drar österut

En av de rosenfinkshannar från södra Gotland som utrustades med en ljuslogg och som sedan återfanns ett år senare. Foto: Thord Fransson, Naturhistoriska riksmuseet

Rosenfinkarna tillbringar endast kort tid i Sverige för sin häckning innan de försvinner österut. Vart de tar vägen var länge okänt. Men med hjälp av en så kallad ljuslogg kunde en första rosenfinkhanne från Ringenäs i Halland följas till gränslandet mellan Indien och Pakistan säsongen 2011–2012. Därefter har även rosenfinkar från Gotland kunnat följas, och de har avslöjat ett överraskande flyttningsmönster.

 

– Delar av flyttningen görs i mycket hög hastighet. De ”sprintar” genom Europa och tillryggalägger 20 mil om dagen, på våren till och med 30 mil per dag. Men sedan fortsätter de inte direkt till vinterkvarteren, utan stannar på vägen, mycket längre än de skulle behöva för att bara lägga upp nytt flygbränsle, säger Thord Fransson, chef för Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet.

 

Studien, som gjorts i samarbete med forskare vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet och en ringmärkare, publiceras i senaste numret av Journal of Ornithology och visar att de svenska rosenfinkarna tar sig ända till Indien.

 

Höstflyttningen sker längre norrut än vårflyttningen, förmodligen för att undvika delar av Centralasiens öknar, när de är som torrast. Men fåglarna gör upp till månadslånga uppehåll vid Himalayas utlöpare, förmodligen för att utnyttja någon lokal födokälla.

Väl framme i vinterkvarteren fortsätter de att röra på sig.