Nyheter

2016-11-09

Staffan Ullström, fågeldoktor’ns voljär i Gällersta

Staffan Ullström med den skadade kattugglan. Undre bilden är den stora voljären. Bild: Marianne Johansson
Staffan byggde den stora voljären med stöd från hustrun Kristina även kallad Ullstr(ö)mpan och hennes bror Joakim Johansson 1990. Voljären är en stor inhägnad bur där fåglarna kan flyga relativt fritt och försöker simulera en naturlig miljö.

Orsaken till att det blev en voljär var att Staffan skulle satsa på fasanodling. Buren byggdes, 10m x 6m x 5h med ett fågelhus i ena änden. Fågelhuset är till för duvhök och sparvhök så de inte skadar sig ännu mera när det ska träningsflyga. 

Fasaner inköptes och det hela startade. Men allt fick ett abrupt slut när Staffan Åkeby kom med en skadad berguv. Fasanerna släpptes ut i naturen och berguven fick platsen i buren. 

Det finns även en mindre voljär 5x5m med mindre hål i Gunnebonätet bredvid som är byggd senare. Här får de mindre fåglarna vara på rehabilitering, typ trast och duvor.

Staffan berättar: 
      - Just nu är det en kattuggla på rehabilitering i den stora voljären. Den har troligen krockat med en bil och fått hjärnskakning. Ugglan är mycket stillsam av sig och fick tvångsmatas från början. Kosten består av vita möss från en djuraffär och sork från kompisens katt. 

      - Det gäller att ta ett stadigt tag om fågeln under armen, öppna munnen med ena handens tumme så den inte kan bitas och sedan ner med musen i svalget med andra handen.

Kattugglan kommer att släppas ut om någon vecka då den har kryat på sig. 

I den mindre voljären finns just nu tre stadsduvor. De kommer från olika håll men sitter nu tätt tillsammans och ser ut att må mycket bra!

Så småningom gick Staffan en rehabiliteringskurs för fåglar som blev starten till Fågeldoktor'n och Fågelakuten men det är en annan historia.  

Du kan läsa mera om Fågelakuten i kommande nummer av Fåglar i Närke nr 4 2016.
 
/Marianne 
Ann-Margret Elmroth får känna lite grann på fjäderdräkten! Bild: Marianne Johansson