Nyheter

2016-11-14

Styrelsen för NOF spanar in i framtidens fågelförening

På lördag ska styrelsen diskutera framtidens fågelförening i Närke ska se ut och vilka krav som ställs. Har du också tankar, hör av dig till någon i styrelsen. Bakre raden från vänster: Ulf Jorner, Kent Halttunen, Håkan Carlsestam, Krister Håkansson, Åsa Bengtsson och Ronnie Lindqvist. Främre raden från vänster: Lars Johansson, Anna-Karin Törnblom och Bengt Jalsborn.

Till helgen ska styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening ta sig tid för att diskutera hur framtidens fågelförening i Närke ska se ut.

Här är några av frågeställningarna: gör vi i föreningen rätt säker? vad är vi bra på? vad kan vi bli bättre på? och vad ska vi inte göra i NOF?

Har du tankar och idéer om vad Närkes Ornitologiska Förening ska ägna sig åt i framtiden. Hör av dig till någon i styrelsen.

 

Styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening sammanträder minst en gång i månaden för att diskutera och besluta om allt det som rör föreningens verksamhet: exkursioner, resor, inomhusmöten, fågelskyddsfrågor med mera. Ofta handlar det om att de ansvariga inom styrelsen rapporterar vad som hänt och vad som planeras.

- Det formella som måste avhandlas tar nästan all tid på styrelsens sammanträden. Det är sällan vi hinner fundera på hur föreningens ska utvecklas och hur NOF kan motsvara kraven på hur en moderna förening ska fungera i framtiden, förklarar ordföranden Ulf Jorner.

 

Därför har styrelsen beslutat att träffas en hel dag för att bara prata framtidsfrågor och diskutera sådan saker som kan utveckla föreningen. Framtidsdagen äger rum på lördag då hela styrelsens träffas i Rånnesta, Tysslingen.

- Det ska bli spännande med det här lite annorlunda mötet. Det ska bli kul att få tid att lyfta blicken och se framåt, menar Ulf Jorner.

 

I stadgarna står det följande om vad NOF ska göra:

attt främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Närke,att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön samt att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till omitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i omitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster och exkursioner.

Ordförande Ulf Jorner sammanfattar stadgarna så här:

- Vi ska jobba med fågelintresse, fågelskydd och bidra till fågelforskning!

När styrelsen träffas på lördag för att prata om framtidsfrågor ska det ske förutsättningslös och i en öppen anda. 

- Det finns säkert fler i föreningen som har idéer på hur NOF kan och bör utvecklas. Är det något vi är bra på? är det saker vi kan förbättra? är det områden som vi missar? finns det saker som föreningen ska sluta med?

Hör av dig till någon i styrelsen om du har tankar och idéer om NOF och framtiden.