Nyheter

2016-02-25

Svanarna har anlänt till Tysslingen

De rastande sångsvanarna har anlänt till Tysslingen, Under onsdagen observerades 17 sångsvanar vid Rånnesta. Det högtrycksbetonade vädret ska bestå några dagar till, det innebär sannolikt att den stora invasionen av svanar dröjer någon vecka.

Nu har de första rastande sångsvanarna anlänt till Tysslingen. Under onsdagen, den 24 februari, observerades 17 sångsvanar i Rånnesta som ligger i norra delen av Tysslingen.

Det är en tidig ankomst, men inte rekordtidig (år 2000 och 2002 anlände svanarna ännu tidigare). Och 2014 och 2015 var kom svanarna i mitten av februari.

Fortsätter vårvintern så här kommer allt fler sångsvanar att söka sig till Tysslingen för att rasta på sin väg till häckningsplatserna i norra Finland och Ryssland.

 

Sjön Tysslingen, som ligger 15 kilometer väster om Örebro, är en av Europas största rastplatser för sångsvanar. Ända sedan mitten på 1800-talet är Tysslingen känd för att vara en rastplats för sångsvanar.

Varje år passerar cirka 8.000 sångsvanar Rånnesta, som ligger i norra delen av Tysslingen. Svarnrasten är också ett välbesökt utflyktsmål, många tusen människor kommer varje år för att få se svanarna dansa och sjunga ut sin vårsång. Sedan 1997 har fågelskådare från Närkes Ornitologiska Förening varje morgon räknat de rastande sångsvanarna i Rånnesta.

 

Onsdagen den 24 februari, observerades 17 rastande sångsvanar i Tysslingen. Det är en tidig ankomst, men inget rekord. Årets säsong kan kanske jämföras med 2014. Då anlände de första 17 sångsvanarna den 17 februari, och en dryg vecka senare fanns över 1.000 sångsvanar på plats vid Tysslingen. Eller förra året, 2015, då kom de första rastande svanarna 18 februari och en dryg vecka senare var det över 1.000 sångsvanar på plats.

- Det är ett annorlunda år. Just nu har vi rätt stora flockar av gäss vid Tyslingen: 600 sädgås, 250 kanadagås och 100 grågås. Särskilt sädgåsen brukar dröja lite och vara efter svanarna, förklarar Helny Olsson som ansvarar för räkningen av de rastande sångsvanarna.

  

Svanarna anpassar sin flytt norrut till vädret. Genomsnittligt ankomstdatum under de här 20 åren är 10 mars, men variationen är stor beroende på vädret.

Det högtrycksbetonade vädret ska enligt SMHI stå sig ytterligare några dagar och det innebär sannolikt att vi får vänta på den stora invasionen av svanar ytterligare någon vecka.

- Det har funnits enstaka svanar i området i den senaste tiden, men under onsdagen kom det nya rastande svanar, säger Helny. 

 

Det milda vädret söderut har dock inneburit att större flockar av sångsvanar redan samlats på västkusten och i Danmark. Enligt rapporter från danska ornitologer finns det över 5.000 sångsvanar i framför allt norra delen av Jylland. De börjar snart flyga mot sina häckningsplatser i norra Finland och Ryssland och en del av dessa kommer att rasta vid Tysslingen.


År 2002 var svanarna tidiga vid Tysslingen. Då kom de första redan 3 febrauri.  År 2000 var också ett tidigt år, då vara svanarna på plats den 7 februari. Rekordet för en dag var 1 april 2001; då räknades det in hela 4.457 sångsvanar på en dag. Förra året, 2015, var det nära att det rekordet slogs. Den 12 mars räknade Helny Olsson in 4.312 sångsvanar.   

 

Ps. Nu till helgen, den 27-28 februari börjar Närkes Ornitologiska Förening att guida vid Rånnesta, Tysslingen. Både lördag och söndag kommer det att finnas guider på plats mellan klockan 9 och 13. 

 

 

Den här grafiken från Artportalen visar var det just nu finns lite större flockar av sångsvanar. Kartan visar flockar större än 25 exemplar under den senaste veckan. Ytterligare över 5.000 sångsvanar har samlats på norra delen av Jylland i Danmark. De är redo att börja flytta så snart sydvästvindarna tilltar.