Nyheter

2016-09-25

Transpaning i Kvismaren

På spaning under lönnen vid södra brofästet.

Kvällen bjöd på ett riktigt fantastiskt skådespel av tranor och gäss. Sensommaren dröjer sig kvar så vädret var alldeles strålande. En mycket vacker solnedgång och tranorna var mycket talföra i kvällningen. De yngre tranornas röster lät lite mera försiktigt med ljusare röst än de äldre som trumpetade med höga röster.

 

Vi var närmare 30-talet intresserade personer som möttes uppe på Öby kulle med Lars Johansson som guide i kvällningen. Lars berättade om Kvismartrakten och spanade fågel samtidigt. Så det blev både gröngöling, större  hackspett, svartmes, kungsfågel och några andra mesar. Han berättade att namnet Kvismaren var av att Hjälmaren såg ut att ha en kvist åt det hållet som nu är Kvismaren. Alltså blev det Kvis-maren.

 

Spaningen fortsatte till den stora lönnen vid brofästet där vi trodde vi skulle få se havsörnen men den gäckade oss hela kvällen. Andra rovfåglar blev det istället; en brun kärrhök, duvhök och sparvhök.

 

Vidare till Lötenplattformen eller Dansbanan som den även kallas. På Rysjön låg det mest gäss som senare lyfte. Mycket tranor stod kvar ute på åkrarna. Ju mörkare det blev desto ljudligare blev trumpetande från de omkring 10 000-13 000 tranor som rastar och äter upp sig på åkrarna. Gässen var säkert lika många.

 

En alldeles, alldeles underbar kväll blev det. Och ett stor tack till Lars för en intressant guidning!

 

/Marianne 

På Öby kulle för ett första span.