Nyheter

2016-08-14

Tre tappra i mäster Eriks fotspår 2016!

Lågt i tak var det i morse över maderna. På spaning från Ormkärrsplattformen. Vilse i höga vassen!
Regnet det öste ner när vi skulle följa i mäster Eriks fotspår från 1924. Ingen vällingklocka hördes varken från Sörby gård eller från Näsby gård. Och inte såg vi Askers kyrktorns klocka men vi vet att den slog sju när vi träffades vid Öby kulle. Vi - det var Annika Kihlgren, Lars Johansson och undertecknad Marianne Johansson som trotsade regnet. 

Rutten var till Ormkärrsplattformen eftersom det var minst igenväxt åt det hållet. Vass, gråbo och annat högväxt grönt stod i full grönska och blom.

Jag har fått svar på min fråga till Mats Rosenberg om skötselplan för Kvismaren och de håller på att ta fram en ny.

Mats skriver i sitt svar – ”Jo Länsstyrelsen håller på att ta fram en ny skötselplan i samverkan med oss på kommunen. Under förra året hade vi en del problem med skötseln men i år kommer vi att röja stigarna nu i början på hösten för att alla fågelungar skall vara flygga innan vi vidtar åtgärder.”

Så det blir nog röjd men tyvärr inte till denna helg!

Regnet upphörde så småningom och vi fick några fina obsar över maderna, bl a. fyra havsörnar, minst fem bruna kärrhökar och en skräntärna som jagade vid Lövholmen.

Tofsviporna har dragits samman till stora flockar och är beredda att ge sig iväg och en starflock drog förbi.

Vi hörde tranorna men fick bara se några stycken likadant var det med gässen.
 
Fortfarande sjöng lövsångaren med några strofer och ladusvalor singlade i luften.  

Några krickor flög förbi så Lars passade på att lära oss hur man kunde arta dem.
Hur vet man att de är krickor? För att de kliar sig på huvudet när de flyger!

Vi röjde oss fram till Ormkullen och hade turen att inte se en enda orm. Bävern hade fällt stora björkar efter vattenkanten vid kullen. Algot, Lars hund blev mycket intresserad av doften från den.

Två i gänget fortsatte till dansbanan men jag vände hemåt för en andra frukost.

Tänk – det är alltid lika trevligt gå upp på morgonen, packa lite matsäck och träffa trevliga människor! Tack Lars för bra guidning och Annika för trevligt sällskap!

/Marianne

Selfies på de tre tappra, Lars Johansson, Marianne Johansson och Annika Kihlgren.