Nyheter

2016-11-20

Vädergudarna var med vid söndagens exkursion till Kvismaren!

Vid starten vid Norrbyås kyrka fr vänster: Algot, Lars Johansson, Marianne Palm, Gunnar Eriksson, Ami Sundén, Åsa Bengtsson, Åke Johansson, Gunilla Persson, Kristina Sundman och Annika Kihlgren. Bild: Marianne Johansson
Vid exkursionen till Kvismaren var ämnet Odlingslandskapets fåglar. Starten var från Norrbyås kyrka och vid infarten till Sörby säteri där möttes de tio deltagarna klockan 09.00. De två som kom på cykel från Örebro deltar i Ekoskådningstävlingen och hoppades på några rariteter under dagen. Men tyvärr uteblev rariteterna!

Vädret blev bara bättre och bättre under förmiddagen. Det var sju grader plus och bara lite vind. Molnen skingrade sig så himlen blev nästa blå.
Solen visade sig med två regnbågar, en på var sida och med en riktigt fin aura runt.

Vi började promenaden ner mot Ängsfallet och Lars Johansson berättade bland annat att sånglärkan har minskat från 4 miljoner par till dagens 0,5 miljoner beroende på dagens effektiva jordbruk.
Vidare berättade Lars; - Om dagens jordbrukare sparade odlingsbara tegar, smala remsor av marken till fåglarna så skulle det gynna fågellivet på åkrarna. Och Kornknarren skulle komma tillbaka i markerna och flera med den som häckar på odlingsmarkerna

Förbi Lövholmen för vidare promenad mot Åslaholmen där matsäcken intogs. Alla var riktigt kaffesugna!  Inga ormar i sikte bara spår efter vildsvin fanns det. Och en och annan koruka!

Vi gick mot Sörön på tillbakavägen, vek av mot Torsholmen passerade därefter Huvudlösa teg innan vi kom fram till Åsens utmarker för att kolla efter rapphöns men tyvärr gömde de sig i det höga ogräset. Lars visade oss den stora stenhällen, Gjutarhällen som ligger där sen urminnes tider och ingen vet varför den heter så. 

Exkursionen avslutades med en rask promenad från Åsen till Norrbyås kyrka, klockan närmade sig 13.00-slaget och vi konstaterade att vi sett ett femtontal fågelarter. Sparvhök, fjällvråk, fasan, gulsparv, entita och säkert var det några tusentals sädgäss som gjorde några uppflyg. Enligt en gammal sägen så flyttar inte gässen förens de stått tre nätter på is.
 
Och som vanligt var Lars en kunnig och fantastisk guide. Stort Tack!

/Marianne  

Hela gänget på Åslaholmen! Bild: Marianne Johansson