Nyheter

2016-07-12

Var med och illustrera Närkes fågelvärld!

Atlasgruppen efterlyser bilder på häckande fåglar i Närke. Kan du bidra? Hör av dig till Billy Lindblom. Foto: Billy Linblom

Fältarbetet med Atlasinventeringen i Närke avslutades förra året och nu är den första fasen av kvalitetssäkringen klar. Atlasgruppen har så smått börjat tänka på publiceringen av resultaten, förhoppningsvis i en bok av ungefär den typ som Skåne och Halland har gjort.

 

Till en sådan bok behöver vi fotografier av alla i Närke häckande arter. Bilderna skall vara tagna i Närke under häckningstid 2004-2016 och helst anknyta till ett häckningsbeteende, till exempel sång/spel, bobygge eller matning av ungar. Ju högre häckningskriterium, desto bättre. (Häckningskriterierna finns under fliken Atlasinventering på NOFs hemsida.) Du kan alltså ta bilder även 2016, även om inventeringen är avslutad.

 

Vill du vara med och illustrera atlaspublikationen? Skicka i så fall dina bilder till vår bildredaktör, Billy Lindblom, billy_90lindblom@hotmail.com senast den 31 december 2016. Vi har inte möjlighet att betala för de bilder som vi använder, och vi kan naturligtvis inte garantera att just dina bilder kommer till användning. Självklart kommer fotografens namn att anges i anslutning till varje bild

.

Tag chansen att få dina bilder publicerade i ett verk av bestående värde och samtidigt hjälpa till att få fram en högklassig publikation!

 

Atlasgruppen genom Ulf Jorner