Nyheter

2016-09-05

Var tog alla måsar vägen?

Deltagarna på vitfågelkursen spanar efter måsar och trutar vid Hampetorp, från vänster: Jan Korslid, Christer Tegebro, Thord Eriksson, Bengt Österberg, Gun Isacson (skymd), Mats Karlsson, Anita Björk, Urban Tholén, Bitte Korslid, Gunilla Persson

Under ett par veckor har Närkes Ornitologiska Förening, NOF, genomfört en kort kurs i ämnet vitfåglar. 15 personer har träffats två vardagkvällar i Föreningarnas Hus i Örebro för teoretisk genomgång, och kursen avslutades på söndagförmiddagen 4 september med en exkursion till södra Hjälmarstranden.

 

Upplägget har varit att lära sig fågeltopografins alla benämningar och de grundläggande förloppen i måsarnas ruggning. Därefter har vi med hjälp av ett omfattande bildmaterial jämfört olika ”artpar” och resonerat runt de likheter och olikheter som finns: till exempel havstrut – silltrut och gråtrut – fiskmås i olika åldrar.

 

Första kvällen betade vi av de vanligaste arterna: skrattmås, dvärgmås, fiskmås, gråtrut, havstrut och silltrut. Bilder med både unga och gamla individer diskuterades flitigt.

Andra kvällen blev det svårare då vi gav oss in på det mer komplicerade ämnet ”Hur skiljer man grå-, kaspisk- och medelhavstrut”?  Det är en ytterst komplex fråga men trots allt finns det en viss logik i det hela. Efter kursen har vi i alla fall de teoretiska kunskaperna för att vaska fram de mer sällsynta arterna ur flockar med gråtrut. Alla var efter kurskvällarna överens om att det ska bli spännande att leta igenom trutflockarna i vinter för att om möjligt hitta något spännande.

 

Dagen före den avslutande exkursionen gjorde kursledaren, Ronnie Lindqvist, en rundresa i Östernärke för att hitta bra måsflockar att titta på under söndagen. Många traktorer var igång med plöjning men ingen hade någon måsflock efter sig. Rysjön bjöd på en enda ung skrattmås. På återvinningen i Kvarntorp var hela den stationära flocken som bortblåst. Kumla sjöpark- inte en enda vitfågel. Två skrattmåsar på Mosjö golfbana. Gustavsvik – ingenting. Örebro slott – 5 – 6 skrattmåsar!

 

Efter lite tvivel och kval beslutades det att i alla fall fullfölja exkursionen och vi samlades i Kvarntorp för att kolla om måsflocken återvänt. Två skratt- och två fiskmåsar fanns kvar vilket i och för sig var kul men inte det vi önskade oss. Vi åkte till Hampetorp och där gick det bättre. Utanför småbåtshamnen fick vi se vad vi hoppats på. Gråtrut i tre olika åldersklasser, skrattmåsar i sommar- och vinterdräkt samt ruggande fåglar. En havstrut gjorde gråtrutarna sällskap och långt borta vid Vinön uppehöll sig en stor blandad flock med vitfåglar. Någon tyckte sig se ett par dvärgmåsar men avståndet var för stort för att säkert artbestämma dem.

Kronan på verket blev två skräntärnor som gjorde en förbiflygning på nära håll och visade upp skillnaden mellan vuxen (adult) och ung (1K) fjäderdräkt.

 

 

Men vart hade de stora flockarna med måsar och trutar tagit vägen? En snabb google-sökning visade att det inte bara var vi som undrade. Naturhistoriska Riksmuseet har försökt svara på samma fråga som ställts av många i landet och tydligen har det varit ovanligt torrt den senaste tiden vilket medfört att måsar, trutar och även andra fåglar gett sig av tidigare än normalt.

 

RL

Här är de som deltog på den vitfågelkurs som Närkes Ornitologiska Förening arrangerade. Från vänster: Mats Karlsson, Gun Isacson, Bengt Österberg, Anita Björk, (skymd Eva Georgii-Hemming), Annika Kihlgren, Urban Tholén, Bitte Korslid, Gunilla Persson, Bengt Jalsborn, Christer Tegebro, Thord Eriksson och Jan Korslid. Saknas på bilderna: Kjell Johansson och Stellan Andersson. Foto: Ronnie Lindqvist