Nyheter

2016-02-22

Vill inventera tretåig hackspett i Närke

Hur många tretåig hackspettar häckar i Närke? Det vill David Tverling och NOF ta reda på.

David Tverling från Laxå har tagit initiativet till en grundligare inventering av tretåig hackspett i Närke.

Därför har han i samarbete med NOF sökt pengar för projektet genom Stiftelsen Alvins fond.

- Tretåig hackspett är en spännande art som finns i viktiga skogsområden, berättar David Tverling.

 

Den tretåiga hackspetten har kanske många sett i Garphyttans nationalpark där den är en årlig gäst. Men den finns också på flera andra platser runt om i vårt landskap. Men kunskapen om var fågeln häckar är begränsad. Det vill David Tevling från Laxå ändra på.

- Jag blev fascinerad av den tretåiga hackspetten med sitt diskreta hackande. Den finns i områden där det är gott om gamla, halvtorra granar, berättar David.

 

För att öka kunskapen om var den tretåiga hackspetten finns och häckar i Närke har David tillsammans med Närkes Ornitologiska Förening sökt pengar hos Stiftelsen Alvins fond. Det är pengar för kartor, resor och lite förbrukningsmaterial.

- Vi har tittat på sex områden som kan vara intressant för de tretåiga hackspetten. Dessa områden skulle vara intressant att inventera ordentligt för att få mer kunskap om arten, berättar David.

 

De sex områdena är: Kilsbergen, Käglan, Fasaskogen, Vargavidderna, Tylöskogen, samt Östra Tiveden (se kartan nedan).

- Jag hoppas vi kan få pengarna, då kan vi också få mer kunskap om den tretåiga hackspetten och dess livsbetingelser, menar David Tverling.

Under våren kommer ett besked från Alvins fond.

 

Av KH 

Här är sex områden som kan vara intressanta att inventera för att hitta tretåig hackspett.