Nyheter

2017-07-29

Återfynd av ringmärkt höksångare kan ge svar på flera frågor

Många unga höksångare, som den här vid Oset 2014, ringmärks varje höst i Sverige. Många undrar var dessa höksångare kommer ifrån. Ett höksångare märkt vid Venan 2009 kanske kan ge svaret.

Varje höst ringmärks ett stort antal höksångare runt om i Sverige.

Vid Venan i Örebro och i Kvismaren har det ringmärkts närmare 70 höksångare genom åren. Återfynden är få och alla undrar var dessa ungfåglar kommer ifrån?

Nu finns kanske svaret. En ringmärkt höksångare vid Venan 2009 har hittats i Lettland under häckningstid.

 

Den 8 augusti 2009 var Lennart Eriksson och Johan Åhlén vid Venan i Rynningeviken och satte upp nät för att ringmärka fåglar. Kompanjonen Leif Sandgren var vid stentornet och ringmärkte.
I ett av näten hittade Johan och Lennart en höksångare, det var en ungfågel som ringmärktes.

- Kul med en ovanlig art, och det är ju en fågel som inte gör mycket väsen av sig och väldigt svår att få se på hösten, om det inte fastnar i näten förstås, berättar Johan.

Under åren 1995-2016 har man vid Venan ringmärkt 18 höksångare, samtliga är ungfåglar. I Kvismaren har man under åren 1961-2016 ringmärkt 50 höksångare, de allra flesta är ungfåglar. Och runt om i landet vid fågelstationerna är liknande fynd av unga höksångare på hösten.

- Alla har naturligtvis ställt frågan var alla dessa unga höksångare kommer ifrån, för det är väldigt få återfynd av arten, berättar Johan.

 

Men nu har det kommit ett besked som kanske ger svar på en del frågor. Via ringmärkningscentralen har Johan och hans ringmärkarkollegor fått ett ett återfynd.
Den höksångare de ringmärkte 2009 vid Venan har fastnat i ett ringmärkarnät i Lettland. Den 13 juli lästes ringen av på höksångaren, det var vid Rucave i södra Lettland, inte långt från Östersjön. Fågeln hade vi det här laget hunnit bli 7 år och 340 dagar.

- Intressant, det här återfyndet är i häckningstid. Det ger ju en fingervisning att de unga höksångarna kommer öster ifrån, säger Johan Åhlén.
- Mycket tyder på att de unga höksångarna har så kallad omvänd flyttning. Istället för att flyga åt sydost så flyger de åt nordväst, och det skulle förklara de många ringmärkta unga höksångare i Sverige under höstmånaderna.

 

Av KH