Nyheter

2017-12-05

Biologiska museet på Karro återinvigs

Biologiska museet på Karolinska skolan i Örebro räddades kvar efter hot om nedläggning och nu har det åter öppnats.

Nu har det unika biologiska museet på Karolinska skolan i Örebro återinvigts. Museet, med sina unika samlingar av bland annat fåglar, hotades av nedläggning efter en vattenläcka 2014.
Men nu öppnas det igen och tanken är att allmänheten ska få tillgång till museet.

Framtiden för naturhistoriska museet på Karolinska skolan var länge i riskzonen för att läggas ner. En vattenläcka 2014 hotade hela byggnaden, och planerna på att skänka delar av den unika samlingen väcktes. Det skulle bli för dyrt att renovera ochg återställa museet. Nu är det istället renoverat och nyligen återinvigs museet samma lokaler som år 1863.
-  Det är väldigt roligt, speciellt eftersom det var tal om att allt skulle flyttas till Uppsala och salen skulle bli uppehållsrum med datorer för eleverna. Att vi lyckades ändra det beslutet och att en konservator gått igenom hela museet, det är en stor glädje, säger Erland Bohlin till Sveriges Television, som tidigare varit lärare på Karolinska och nu engagerar sig för skolans historia.

Museet har funnits sedan 1863, vilket innebär att det kan vara det enda motsvarande skolmuseet kvar i Sverige. Att det ligger kvar i samma lokaler som för 154 år sedan gör att det kan vara unikt även i Europa.

Samlingarna innehåller en hel del fåglar som är vetenskapligt intressanta som en jungfrutrana från Askers socken, skjuten i maj 1857. En del exotiska fåglar från tidigt 1800-talet skänkta av Naturhistoriska Riksmuseet. Det flesta fåglarna från den svenska naturen är från 1800-talet bland annat skräntärnor från Björnen i Gästrikland som stoppades upp 1862. Enligt uppgifter så häckar det skräntärnor där än i dag. En fin praktejder i sällskap med vanliga ejdrar och andra sjöfåglar finns i en av montrarna. Det finns också en stor fågeläggsamling.

– Därför är det så mycket viktigare nu att bevara. Det är inte bara av intresse för Karro och Örebro, utan det är faktiskt av riksintresse att ett sådant här museum arkiveras och finns kvar, säger Erland Bohlin.

De saker som visas på museet är främst Närkes fauna och de flesta objekten har lämnats in till skolan under årens lopp.

– Förr var Karolinska centrum för allt historiskt som man hittade i Närke. Då gick man med det man hittade till lärare på Karro och det är först senare som man delat upp sakerna mellan olika museum, säger Erland Bohlin.

– Det var en stor sak att få skänka något till museet. Man fick en notis i tidningen och så kom man med i årsredogörelsen med namn. Det fanns de som gav en slant om året till museets medaljsamling för att få komma med i de sammanhangen.

Skötseln av museet sköts av frivilliga. Förhoppningen är att kunna hålla museet öppet för skolklasser på dagtid och under lördagar för allmänheten.

– Till sommaren hoppas vi att sommarjobbande elever ska kunna jobba med att hålla öppet. Tanken att det här ska komma fram till allmänheten igen, säger Erland Bohlin.