Nyheter

2017-03-15

Byggandet av Naturum Oset blir av

Naturum Oset. Illustration: White Arkitekter
Från NA 15 mars 2017.
 
På tisdagen tog Kommunstyrelsen i Örebro kommun det formella beslutet om att bygga Naturum Oset. Förslaget är en ”avsiktsförklaring” om att byggnationen godkänns. En bred majoritet av partier inklusive S, KD, C, MP och V stod bakom beslutet.
Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, var nöjd efter tisdagens möte.
– Ett Naturum är inte bara en attraktion för turister och Örebroare. Det är också en tydlig markering att miljö- och klimatfrågor är prioriterade i Örebro kommun. 
Bygget som nu har klubbats igenom innebär att kommunen ska återuppta projektet i samarbete med Region Örebro län och andra aktörer. Pengar har också avsatts till bygget. Första året finns 15 miljoner kronor avsatta, 2020 finns 30 miljoner kronor och 2021-2023 finns 5,5 miljoner kronor.

Vad blir nästa steg i processen, nu när beslutet är taget?
– Det blir att fortsätta dialogen med Naturvårdsverket och andra aktörer. Arkitektbyrån ska få tänka vidare och vi i kommunen ska besluta om vi ska börja 2018 eller 2019, säger Kenneth Nilsson.
Han lyfter också fram Naturskolan som en viktig del i byggandet och menar att dess medarbetare nu kan börja planera för hur verksamheten kan utvecklas i samband med bygget av Naturum.
Naturum Oset, interiör Illustration: White Arkitekter