Nyheter

2017-05-08

Din insats behövs - hjälp oss att inventera en våtmark

Gör som Ronnie Lindqvist, välj en våtmark i din närhet och ägna några timmar åt att inventera våtmarken. Då gör du en stor insats.
Har du en våtmark i din närhet, eller en som du besöker då och då?
Bra, då kan du göra en insats och bidra genom att göra en förenklad våtmarksinventering.
Din insats är viktigt. Tveka inte - välj en våtmark och genomför en förenklad inventering. Det tar inte lång stund och du gör en viktig insats. 
 
I Närke finns ett stort antal mindre våtmarker och nu kör vi igång en förenklad inventering av våtmarkerna i Närke och resten av vårt land.

Inventeringen är enkel att genomföra, så enkel att de flesta bör klara av att göra en sådan.  

 

SOF BirdLife Sverige och Svensk Fågeltaxering, SFT, lanserade förra året denna förenklade våtmarksinventering. Alla är välkomna att vara med.

Det här är en inventeringsform som passar nästan alla som ibland skådar vid en våtmark.

Våra stora våtmarker i Närke: Kvismaren, Oset-Rynningeviken och Tysslingen täcks av andra projekt. Myrar ska inte inventeras. De övervakas också i andra projekt.

 

Den förenklade våtmarksinventeringen vill nå nya inventerare som vill ta sig an mindre, och mer okända våtmarker i vårt landskap.

Fåglar som ska räknas är lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar. Tättingar ska inte inventeras.

 

Sammanfattningsvis går det till så här:

- Inventera en (1) gång per sommar under perioden 10 – 25/5

- Välj din egen våtmark.

- Välj punktrutt, fågeltornsräkning eller inventeringsslinga.

- Räkna alla individer under en tidsrymd du själv bestämmer.

- Dokumentera det du gjort enligt anvisningar i formulären så att du själv eller någon annan kan fortsätta på samma sätt kommande år.

 

Det betyder alltså att till exempel ett besök vid ett inte alltför välbesökt fågeltorn är fullt tillräckligt för att man ska kunna vara med. Vill man hellre gå runt en liten våtmark och punkträkna eller räkna under hela slingan vid ett tillfälle är detta också fullt tillräckligt.

 

Den fullständiga beskrivningen och protokollen hittar du här:http://www.fageltaxering.lu.se/inventera/metoder/vatmarksrutter/metodik-vatmarksrutter

 

Ansvarig för denna förenklade våtmarksinventering i Närke är Ronnie Lindqvist. Några mindre våtmarker är redan bokade. Hör av dig till honom innan du börjar så att inga våtmarker blir dubbelinventerade.


NOF och Svensk Fågeltaxering hoppas att många känner för den här metoden att övervaka svenska våtmarkers fågelfauna.

 

Du behövs i arbetet. Hör av dig.

 

Ronnie Lindqvist/NOF

070-262 14 17