Nyheter

2017-06-30

Fåglar i Närke, FiN nr 2-2017 - snart i din brevlåda

Sommarläsningen är på gång! I början på nästa vecka, senast onsdag ska Fåglar i Närke finnas i din brevlåda. Det har inte gått alldeles spikrakt denna gång. Datorer har kraschat, artiklar har fastnat på vägen, bilder har saknats. Men nu, inlämnad till TrioTryck och godkänd för tryckning är allt som förväntat. Efter tryckningen tar det fyra dagar för posten med adresseringen och postgången.  

Detta nummer innehåller - F Å G E L R A P P O R T E N 2016 - 20 sidor med statistik från Artportalen. Regionala rapportkommittén, Rrk, består av Johan Åhlén som arbetar med smålom–tofsvipa samt skäggmes–varfågel, Magnus Friberg stämmer av knölsvan–tjäder, gräshoppsångare–brandkronad kungsfågel samt grå flugsnappare–svartvit flugsnappare, Andreas Sandberg kollar rapporterna för kustsnäppa–kentsk tärna samt nötskrika–snösiska och Ove Pettersson som sammanställer för tamduva–dubbeltrast, rödhake–stenskvätta samt bändelkorsnäbb–sävsparv. De gör verkligen stordåd med att sammanställa och kvalitetssäkra alla rapporter från Artportalen. 

Det är flera som gör stordåd i Närkes Ornitologiska Föreningen och de som arbetar med Närkes Fågelvärld icke att förglömma. De behöver hjälp med flera bilder på häckande arter, till nya Närkes Fågelvärld. Hjälp gärna till med bilder om du kan!

Trots det fåtal sidor som är kvar efter rapporten, tolv sidor så känns tidningen lika fullmatat som vanligt med intressanta artiklar och fina bilder på både folk och fåglar.
  
Du kanske upptäcker att det är samma struktur som i förra numret. Ordförande har ordet på sidan 2 skriver om hur Nätverk kan försätta berg. Sedan följer innehållsförteckningen och beskrivning av omslagsfågeln. Denna gång göken, en riktig rackare. Däremellan, 9-28 upptar Fågelrapporten denna gång, men i nästa nummer är allt som vanligt igen med artiklar och bilder. Programsidorna är på 29-30 följda av presentationer av styrelsen och de olika arbetande grupper som finns i NOF.  På baksidan blir det alltid Krönikan. Denna gång skriven av Torsten Braf, ”Uven väckte mitt slumrande fågelintresse".

/Marianne