Nyheter

2017-08-03

Fåglar i staden - intressant läsning för örebroare

Vi tar för givet att det skall finnas gräsänder kring Slottet, grågäss och kanadagäss i Stadsparken och knölsvanar vid Oset. Men för hundra år sedan fanns inget av detta, vilket man kan läsa om i Fåglar i staden av Roger Gyllin och Ingvar Svanberg.

Boken är inte som vanliga fågelböcker, utan precis som baksidestexten anger anlägger den ett kulturhistoriskt och kulturzoologiskt (!) perspektiv på stadens fågelliv.

 

Den ger en mycket väldokumenterad bild av hur svanar, gäss och andra fågelarter intagit städerna och rent av använt dessa som baser för att erövra eller återerövra lämpliga biotoper på landsbygden. Det finns också en hel del trevliga äldre fotografier av till exempel svandammar och duvslag.

 

Ur ett lokalpatriotiskt perspektiv är det roligt att Örebro får så stort utrymme i boken, vilket inte är så underligt eftersom Gyllin är örebroare från början och också har behandlat liknande ämnen i Fåglar i Närke. Boken inleds för övrigt med den unge Erik Rosenbergs konstaterande av hur ont det var om fåglar i stadskärnan när han kom till Örebro för att läsa på Karro.

 

Författarnas huvudintresse ägnas åt svanar, gäss, änder och duvor som får 85 sidor tillsammans, medan övriga fåglar behandlas på knappt hälften så många. Det är litet synd, eftersom det verkar litet slumpmässigt vilka fåglar som får dela på det utrymmet. Att tofslärkan får fyra sidor verkar till exempel mest bero på att det finns en god dokumentation av dess uppgång och fall, inte minst från Örebro. Och att ägna lika många sidor åt storskarven eftersom en skarv 2015 uppehöll sig flera månader i Fyrisån i Uppsala förefaller långsökt.

Men detta är detaljanmärkningar. Fåglar i staden kan definitivt rekommenderas till den som har intresse av vår fågelvärlds historia.

 

Av Ulf Jorner