Nyheter

2017-09-28

Flög med drönare över Venan

Utsikt från Venastugan över Venamaderna.

Vid ett par tillfällen har fågelskådare upptäckt att det flygs med drönare över Rynningeviken och Venan. Nu senast var det över Venan. Drönaren svävade över markerna och huset på Venan. Det visade sig vara två yngre män som provkörde en drönare men de hade ingen aning om vilka regler som gällde. En av fågelskådarna pratade med männen men de hade svårt att förstå att det fanns regler för användandet av drönare.


För Oset-Rynningeviken gäller Örebro kommuns skötselplan och ordningsföreskrifter.

Utdrag ur ordningsföreskriften: 

För allmänheten förbjudet att:

Punkt 15. Utan tillstånd från förvaltaren flyga drönare över de delar av området som markerats på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.


För Örebro kommun som ansvarar för skötseln av Oset-Rynningeviken gäller:

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken.

 

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål 

2. medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter) 

3. inte ha hunden kopplad

 4. göra upp eld annat än på anvisad plats 

5. ställa upp husvagn och husbil annat än på anvisade platser och då högst två dygn

6. tälta annat än på anvisade platser och då högst två dygn 

7. framföra motorfordon annat än på anvisade vägar 

8. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på annat än särskilt angivna leder 

9. parkera annat än på anvisad plats 

10. rida 

11. fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed Svartån och i Hemfjärden 

12. kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter under perioden 1 mars-1 december 

13. utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller liknande anordning, eller anlägga snitslade spår 

14. beträda de delar av området som markerats på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november 

15. Utan tillstånd från förvaltaren flyga drönare över de delar av området som markerats på karta och med skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.


Läs mera från Kommunfullmäktiges protokollsutdrag för ”Utvidgning av det kommunala naturreservatet Oset och Rynningeviken och Skötselplan för naturreservatet Oset och Rynningeviken i Örebro kommun”.


För mannen som våren 2015 flög med drönare över Knuthöjdsmossen blev det en dyr historia. 

Han krävdes på 33 000 kronor i böter för artskyddsbrott, efter att ha flugit med en drönare i ett naturreservat i Hällefors. Knuthöjdsmossen är ett naturreservat som är berömt för sitt rika fågelliv. Dit åkte en man från Uppsala i början av juni 2015 med en drönare i bagaget. Väl på plats har han gått nära smålommens bo och nära fåglarna, även startat drönaren för att fotografera. Drönaren har låtit högt och varit störande. Både drönarflygningen och att han gått nära boet räknas som störning enligt åklagaren på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Stockholm. Strafföreläggandet är på 50 dagsböter a 660 kronor och mannen åläggs även att betala 800 kronor till brottsofferfonden. Totalt 33 800 kronor.


Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller vid flygning av drönare. Hur man får flyga med drönare beror bland annat på hur den ska användas. Tänk på att du är skyldig att följa de lagar som gäller för all luftfart när du flyger med drönare.


/Marianne