Nyheter

2017-04-09

Hälleskogsbrännan - naturen har börjat om efter skogsbranden

Några av deltagarna var: Jan Andersson, Anne Isacson, skymd Eva Georgii-Hemming, Bengt Jalsborn, Gunilla Persson, Gunilla Lagesson, Gun Isacson och vår guide Lennart Waara.
Efter en mycket tidig samling i Örebro och 15 mils färd i våra minibussar möttes vi vid entrén till naturreservatet Hälleskogsbrännan av Lennart Waara som skulle vara vår guide idag.
Vi började med en grundlig genomgång av hur branden startade och vilket förlopp den fick i det skogsparti i norra Västmanland som drabbades. Lennart berättade också om den snabbhet som myndigheter visade efter branden för att etablera detta mycket intressanta naturreservat.
Skogsbränder är en företeelse vi inte är vana vid i vår moderna tid, men som alla vet är det en viktig och naturlig del i den riktiga skogens dynamik. Redan har många brandkrävande organismer visat vilken livskraft som kan ligga gömd i naturen, ibland i hundratals år.
Det som intresserar oss skådare mest är naturligtvis hur hackspettarna reagerade på det inträffade. Välkänt är den massiva inflyttningen av tretåig hackspett året efter branden. Hur kunde alla dessa spettar veta att det fanns gott om lättillgänglig mat just här, och var kom de från? Vi kan än så länge mest spekulera men en teori som har starkt stöd idag är att fåglarna är betydligt mer rörliga än vi föreställer oss.
 
I den för oss märkliga miljön vandrade vi några sträckor och fick uppleva inte bara intressanta naturfenomen utan också en miljö med synintryck utöver det vanliga. Skrämmande på ett sätt, och oerhört fascinerande på ett annat. Järnsparv, gärdsmyg, rödhakar och trastar har återkoloniserat den brända skogen. Hackspettar var det sämre med. Större hackspett och spillkråka såg och hörde vi. En person hade skickligheten att höra en tretåig, och några av oss hörde trädlärka.
 
På flera ställen har Länsstyrelsen låtit iordningställa grillplatser med väl tilltagna säkerhetszoner runtom naturligtvis. Vi fick prova på en mycket finurlig vedklyv som någon uppfinningsrik person konstruerat och som placerats på alla grillplatser. Imponerande är den hastighet med vilket allt blivit verklighet. Parkerings- och rastplatser, informationstavlor, anordningar som uppmanar besökare att dokumentera skogens återhämtning och mycket mer. Utlovat till sommaren är också ett besökscenter och utsiktstorn. Vi får se om de hinner.
 
Hälleskogsbrännan är ett utflyktsställe som rekommenderas. Åk gärna hit i sommar och njut av de fantastiska mattorna av tuvull och rallarros. Har du tur kanske den tretåiga visar sig.
 
Stort tack från oss 19 Närkeskådare som var med idag, till Västmanlands Ornitologiska Förening, och speciellt till Lennart Waara för en fin guidning.
 
/Ronnie Lindqvist