Nyheter

2017-03-12

Hjälp till att hålla koll på fåglarna

Vill du bli en av många som hjälper till att hålla koll på fåglarna i din närhet. Då kan du gå med i Fågelkalendern och rapportera när de vanligaste fåglarna anländer.

Din uppgift blir att observera fåglarna under fem minuter två gånger i veckan under vår och höst.
Du skickar in dina rapporter till Artportalen via en app eller ett enkelt webbformulär.

 

Fågelkalendern är ett samarbete mellan Birdlife Sverige, Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. I Fågelkalendern samlas observationer av vårtecken och hösttecken in på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet
Nu har man plockat fram en lista på 36 arter som anses vara intressanta och som kan återspegla det viktigaste som händer ut häcknings- och flyttningssynpunkt.


Här är en enkel instruktion:
* Välj en observationsplats som du enkelt kan återbesöka.
* Gör iordning en artlista med fågelarter som du kan identifiera och som du vill rapportera om från observationsplatsen.
* Gör observationer under 5 minuter av arterna i din lista. Skriv upp antal individer du ser respektive hör samt vilka arter du inte ser eller hör. De så kallade noll-observationerna är lika viktiga som de fåglar du faktiskt har sett/hört.
* Upprepa observationerna, helst 2 gånger i veckan, under relevanta perioder av året.
* Rapportera in dina observationer från varje observationstillfälle till Artportalen via mobilappen Fågelkalendern.

OBS! Det är ok att vara sjuk, bortrest eller dylikt. Det viktiga är att du följer fenologimanualen vid de tillfällen du gör dina observationer.
Här kan du läsa mer utförliga instruktioner
Vill du bli en Fenologiväktare i Fågelkalendern, mejla till: fagelkalendern@naturenskalender.se