Nyheter

2017-04-19

Hur mår fåglarna i jordbrukslandskapet?

Sånglärka. Foto: Christian Ljunggren

Många fåglar i jordbrukslandskapet minskar, visar svensk fågeltaxering.

På vårens sista inomhusmöte i Vasakyrkan kommer Jan Sondell och reder ut varför antalet sånglärkor, ortolansparvar och gulärlor fortsätter att minska i antal.

Magnus Persson från Kvismaren fågelstation berättar om ortolansparvprojektet, och lantbrukaren Håkan Wahlstedt berättar vad man kan göra för att få fåglarna i trivas.

 

På torsdag, den 20 april klockan 19, genomför Närkes Ornitologiska Förening sitt sista inomhusmöte för våren. Mötet kommer att handla om fåglarna i jordbrukslandskapet.

Trenden för fåglarna i jordbrukslandskapet är sedan länge negativ. Arter som fortsätter minska i antal är storspov, tofsvipa, sånglärka, buskskvätta, stare, ortolansparv och gulsparv. Generellt drabbas fåglarna både av nedläggning av jordbruk i skogsbygderna och av det intensiva jordbruket i slättbygderna.

Jan Sondell kommer att berätta mer om fåglarnas status i jordbruksbygder och bland annat tala om varför han är tveksam till så kallade "lärkrutor".

På inomhusmötet kommer också Magnus Persson från Kvismaren Fågelstation berätta om det speciella ortolansparvprojekt som bedrivs där. I Kvismarområdet finns de enda häckande ortolansparvarna i landskapet.

På mötet kommer också lantbrukaren Håkan Wahlstedt från Hidinge gård. Han prisade för några år sedan för sina insatser för fåglarna. Han kommer att berätta vad man som lantbrukare kan göra för att få fåglarna att trivas bättre.

Mötet äger rum i Vasakyrkans samlingssal, Vasagatan 6-8, Örebro, på torsdag den 20 april med start klockan 19. Det är fri entré och alla är hjärtligt välkomna.