Nyheter

2017-04-23

Ingen berguvhäckning vid Aspholmen

Ulrika Björk från Lantmännen och Johan Åhlén är på taket på silon på Aspholmen för att se om det finns tecken på häckning av berguv. Foto: Leif Sandgren

I början av februari hoade en berguv på Lantmännens silo i Aspholmen i Örebro. 

Efter en månad misstänkte flera skådare att´det kanske kunde bli en häckning på platsen.

Nu har Leif Sandgren och Johan Åhlén varit på plats vid två tillfällen.

- Vi har inte hittat några tecken, säger han och därmed har länsstyrelsen lämnat klartecken för att riva byggnaden.

 

Den 1 februari hörde David Tverling att det satt en berguv och hoade på Lantmännens silo på Aspholmen i Örebro. Han trodde inte riktigt att det var sant och kollade först om det fanns någon bandspelare eller annan ljudanläggning på byggnaden.

Men det visade sig vara en berguv som hoade, och flera skådare både hörde och såg den publika uven. Under hela februari kom det rapporter om berguven, den satt oftast på silon men flyttade sig också runt i området.

Den 1 mars såg Anders Nilsson och Håkan Carlestam hur berguvshannen överlämnade ett byte till honan på silosen. Det fick flera att fundera om det kunde röra sig om ett tecken till häckning.

- Vi blev naturligtvis lite oroliga eftersom vi vet att byggnaden ska rivas under året, berättar Leif Sandgren.

Han och Johan Åhlén tog genast kontakt med Lantmännen för att få göra en koll på taket. Även Länsstyrelsen i Örebro kontaktades.

Den 2 mars fick de tillstånd att besöka taket. De letade tecken på berguvens eventuella häckning, men fann bara en spyboll.
- Vi tittade i lådan och letade igenom taket ordentligt, men inga spår, berättar Leif.

Den 6 april var Leif och Johan Åhlén uppe på taket i igen för att försäkra sig om att det inte fanns någon häckning av berguv. Inte heller denna gång fann de några tecken på en häckplats.

- Vi var även upp i det andra tornet på den stora silosen, men vi fann inga spår där heller, förklarar Leif.

Därmed har nu Lantmännen fått klartecken för att riva sin silo på Aspholmen. Det kommer att ske under året.

I Närke finns bara ett fåtal kända häckningar av berguv. 

 

av KH 

 

Så här ser den imponerande byggnaden på Aspholmen ut om man tittar upp.