Nyheter

2017-09-20

Intressant föredrag om fågellivet efter stora skogsbranden i Västmanland

Lennart Waara, till höger i bild, kommer att berättar om vad som hänt med fågellivet efter den stora skogsbranden i Västmanland. Det sker i Vasakyrkan, torsdag den 21 september kl 19.

 Vad har hänt med fågellivet efter den stora skogsbranden Hälleskogsbrännan i Västmanland?

Det kommer Lennart Waara berätta om i ord och bild vid inomhusmötet i Vasakyrkan i Örebro på torsdag den 21 september. Fri entré och alla hjärtligt välkomna.
- Så här tre år efter har det blivit stora förändringar, säger Lennart Waara.

 

För tre år sedan inträffade den största skogsbranden i modern tid i Sverige. Över 14 000 hektar skog förstördes i en mycket svårsläckt brand.
- På ett sätt en katastrof med det har också skapat förutsättningar för att se vad som händer med fågel- och djurlivet, förklarar Lennart Waara från Västmanlands Läns Ornitologiska Förening.
Redan första året efter branden sökte sig ornitologer till brandområdet för att se vad som hänt med fågellivet.
- Då fick man bara röra sig på vissa vägar av säkerhetsskäl, säger Lennart Waara.

Det blev också starten till en omfattande inventering. Ett 20-tal fågelskådare deltar i ett femårigt projekt där man inventerar alla fåglar för att se hur branden påverkat faunan.
- Första året hade vi en invation av hackspettar, men det har ebbat ut nu. Sedan är det vissa arter som gynnas av en sådan här brand, andra missgynnas, förklarar han.
Under inomhusmötet på Vasakyrkan kommer Lennart att berätta om resultatet av inventeringarna som nu pågått under tre års tid. Lennart, som också är en duktig fotograf, kommer i ord och bild visa hur området har förändrats efter den stora branden. Han kommer också att passa på att visa en del bilder från fågellivet i Västmanland.
Inomhusmötet äger rum torsdag 21 september klockan 19 i Vasakyrkan, Vasagatan 6-8, i Örebro. Det är fri entré och alla är hjärtligt välkomna.