Nyheter

2017-03-31

Myrfågelinventeringen ska äntligen publiceras

Skagershultamossen var en av de många myrar som inventerades för åtta år sedan. I vår ska resultatet av den inventeringen presenteras.

För åtta år sedan genomförde ett stort antal fågelskådare en omfattande inventering av myrarna i Örebro län.
Inventeringsresultatet granskades, sammanställdes och lämnades över till Länsstyrelsen i Örebro.
Sedan hände ingenting.
- Jag hoppas den ska kunna bli klar och publiceras i vår, säger Johan Wretenberg på länsstyrelsen.

 

I början av 1980-talet genomförde ett 50-tal fågelskådare en inventering av myrarna i Örebro län. Tanken var att studera vilket fågelliv som fanns på myrarna.
För åtta år sedan, år 2009, beslutade länsstyrelsen göra om samma inventering. Samma myrar skulle inventeras med samma metod för att kunna se om det skett förändringar. En viktig fråga var om myrarna håller på att växa igen, bland annat på grund av det förändrade klimatet.
Ett stort antal fågelskådare engagerades för att inventera myrarna. Det handlade om att dels inventera dessa en gång tidigt på våren, och en gång under sommaren för att få med alla de viktiga fågelarterna.


Fågelskådarna tog sig an sina inventeringsuppdrag med stort engagemang. De fick också betalt, låt säga att det var blygsamt men ändå, för inventeringstimmarna. Sedan skickade de in rapportblanketter och bilder från myrarna.
Thomas Eriksson engagerades för att kvalitetssäkra alla observationer och för att sammanställa alla viktiga data. Ett färdigt underlag lämnades över till länsstyrelsen redan 2010. Men sedan hände ingen ting.
- Jag har ett dåligt samvete för detta, men nu ska det äntligen bli av, säger Johan Wretenberg.
Han berättar att han fått tag på en person som kan ta sig an att göra en layout på rapporten och den ska färdigställas och publiceras under våren.

 

Av KH