Nyheter

2017-03-05

Något färre havsörnar vid lördagens inventering

Totalt observerades 154 havsörnar runt Hjälmaren och Mälaren under lördagen. Det var färre än ifjol, men havsörnsstammen är stabil och förra året ringmärktes över 500 havsörnsungar.

Totalt räknades 154 havsörnar in runt Mälaren och Hjälmaren under lördagen.

-  Det var nästan 30 färre havsörnar än vad som räknades förra året, men det var ändå bättre än förväntat med tanke på vädret. På sina håll gjorde bland annat dimma eller lokalt snöfall det svårt att se örnarna, säger Sten Ullerstad, från Rördrommens fältstation som organiserar örninventeringen.

 

Örnräkningen 2017 omfattade knappt 100 observationspunkter från Lidingö och Nynäshamn till Vättern. Räkningen organiserades av Fältstationen Rördrommen vid Sörfjärden i Sörmland där 22 personer skötte telefonkontakter med obspunkterna, inläggning på nätet och diverse kringverksamheter.

I Närke fanns det skådare på 13 olika platser, många runt Hjälmaren men även vid Kvismaren, Tysslingen, Vättern och i västra delarna av landskapet.

 

Vädret var inte det bästa med bland annat lätt snöfall och dis. Det lättade dock så småningom. Till slut sken solen i västligaste delen av området. Detta gjorde att antalet observerade havsörnar ökade under förmiddagen.

- Än så länge ser det ut som om havsörnstammen är på uppgång, säger Sten Ullerstad vid fältstationen Rördrommen, som är projektledare för räkningen. 

 

Resultatet av lördagens räkning blev:

Örebro län, väster om Tysslingen 5 havsörnar

Hjälmaren inkl. Tysslingen och Kvismaren 45 hasvörnar

Kolbäcksån 7 havsörnar                                     

Svartån (Västmanlands län) 0 havsörnar

Mälaren väster om Hjulstabron 55 havsörnar

Mälaren öster om Hjulstabron 40 havsörnar 

Mörkö 7 havsörnar

 

Summa 154 havsörnar

Därtill kom 1 kungsörn.  

 

I Sverige finns idag, enligt Peter Hellström på Naturhistoriska Riksmuséet, 700 – 750 häckande par. I östra delen av Mälaren (öster om Hjulstabron/Riksväg 55) beräknas det finnas minst 30 revir. I västra delen av Mälaren finns minst 10 häckande par.

Havsörnens framtida problem är bristen på boträd samt nya kemikalier som bromerade flamskyddsmedel från främst elektronik och vissa textilier i offentliga lokaler.

Antalet havsörnsungar är idag så stort att det inte finns kapacitet att märka alla. Under 2016 ringmärktes 500 havsörnsungar i Sverige. Andelen ringmärkta havsörnar minskar eftersom det föds fler ungar än som man hinner med att ringmärka. Detta är ett positivt tecken. Örnarna rör sig över stora avstånd för att klara vinteröverlevnaden. Vid västra Mälaren har örnar observerats, som varit ringmärkta både i närområdet och upp till Finska Lappland. Yrkesfisket bidrar väsentligt till vinteröverlevnaden genom att lägga ut bifångst som braxen.

 

Räkningarna i detta format har skett sedan 2004 och har hela tiden växt.
Det finns idag två separata örnstammar: en i nordvästra Norrland, som är en avläggare från den norska populationen(15-20 fågelvägen till Atlantkusten) och en population för övriga Sverige.

Antalet dödade havsörnar stiger i takt med utbyggnaden av vindkraften. Vilt, som skjutits med blyammunition är ett annat hot mot örnstammen. Vilt som dödats av tåg kan förorsaka örndöd när örnarna inte hinner undan tåg när de äter på tågdödat vilt.