Nyheter

2017-03-10

Närkes Ornitologiska Förenings styrelse 2017

Fr v: Ronnie Lindqvist, Kent Halttunen, Bengt Andersson, Ulf Jorner, Gunnar Bergeå, Kjell Johansson, Åsa Bengtsson, Anna-Karin Törnblom och Lars Johansson. Foto: Marianne Johansson
Vid årsmötet valde medlemmarna i Närkes Ornitologiska Förening en ny styrelse. Eller rättare sagt en nygammal styrelse. Flera ledamöter blev omvalda och tre nya kom till. I styrelsen gör man ingen skillnad på ordinarie ledamot och suppleant. Alla deltar i styrelsens kollektiva arbete.
 
Efter att styrelsen konstituerade sig blev fördelningen av uppdrag enligt nedan: 
Ulf Jorner, ordförande
Ronnie Lindqvist, vice ordförande, Närkes Fågelvärld och ungdomsgruppen
Åsa Bengtsson, kassör, tjejgruppen, utbildning och medlemsregister
Kent Halttunen, sekreterare och information
Lars Johansson, exkursioner
Anna-Karin Törnblom, inomhusmöten
Bengt Andersson, inomhusmöten och lotterier
Suppleanter
Kjell Johansson, fågelskydd och remisser
Gunnar Bergeå, resor

Styrelsemötena äger rum i Föreningarnas hus på Slottsgatan med några undantag om året då mötena sker ute i markerna vid lämpligt fågeltorn med bord. Och det är ett möte i månaden då agendan oftast är mycket fullspäckad. Styrelsen gör ett uppehåll i juli månad annars arbetar de hela året för klubben med sina uppdrag.  

Att vara ordförande innebär även att vara bibliotekarie. Biblioteket finns i samma lokal som mötena hålls. Så Ulf Jorner sköter både in- och utlåningen av föreningens böcker utöver ansvaret för klubben och att sköta klubban vid mötena.
Ronnie Lindqvist blir vice ordförande, fortsätter också sitt arbete med Närkes Fågelvärld och är mentor till vår nya ungsdomsledare Oscar Axelsson. 
Åsa Bengtsson utökar sitt åtagande som kassör och medlemsregister med tjejgruppen och utbildningar inom föreningen.
Kent Halttunen kommer att ha samma uppdrag som tidigare, sekreterare och information.
Lars Johansson har också fortsättningsvis ansvar för exkursionerna.
Anna-Karin Törnblom tar hand om inomsmötena tillsammans med nyvalde Bengt Andersson som även sköter lotterierna vid månadsmötena,
Gunnar Bergeå tar över klubbens resor och Kjell Johansson blir ansvarig för remisser och fågelskydd. Både Gunnar och Kjell är nyvalda.
 
Om du vill läsa mera om vår Verksamhet, se nedan: 
 
/Marianne  
Nyvalda i styrelsen fr v: Bengt Andersson, Gunnar Bergeå och Kjell Johansson.