Nyheter

2017-03-04

NOF:s guider igång vid svansjön Tysslingen

Guider från Närkes Ornitologiska Förening finns på plats varje helg vid Tysslingen och visar intresserade till rätta bland alla vårfåglar.

Nu är guidningen vid norra Tysslingen igång.
Duktiga guider från Närkes Ornitologiska Förening finns på plats varje lördag och söndag för att hjälpa intresserade att hitta rätt bland alla fåglar.

I helgen räknades över 1.000 sångsvanar in, och dessutom ett stort antal mindre sångsvan.

 

Nu är sångsvanarna på gång på bred front. I torsdags räknades drygt 400 svanar in vid norra Tysslingen. I fredags var det över 800 svanar, och under lördagen var antalet uppe i över 1.000 sångsvanar.

Tillsammans med de första sångsvanarna kom också ett antal mindre sångsvan. Skådaren Leif Eckmann stod vid norra tornet i Tysslingen och räknade in hela 14 exemplar av mindre sångsvan.

Men sångsvanarnas ankomst finns också guider från Närkes Ornitologiska Förening på plats vid Ruinen i norra Tysslingen.

Varje lördag och söndag mellan klockan 9 och 13 finns guiderna och hjälper alla intresserade att hitta rätt bland svanar, gäss, änder och alla andra vårfåglar.

Bland de andra vårfåglarna kan nämnas tofsvipor, starar och sånglärkor. Och så finns naturligtvis rovfåglarna som till exempel havsörn att titta på.

Välkommen att besöka våra guider. Leta efter de som har mörka västar där det står fågelguide på ryggen. Välkommen!