Nyheter

2017-11-22

Nu höjs medlemsavgiften för NOF

Från årsskiftet höjs medlemsavgiften i NOF med 50 kronor till 250 kronor per år. Orsaken är flera satsningar – till exempel den här tidningens modernisering och bokverket Närkes Fågelvärld.

Årsmötet för Närkes Ornitologiska Förening beslutade att höja medlemsavgiften till 250 kronor per år för vuxen medlem. Höjningen gäller från 2018. För övriga, barn under 13 år och familjemedlemmar är medlemsavgiften oförändrad 50 kronor och för ungdomar 13-20 är årsavgiften också oförändrad 100 kronor.

 

En del medlemmar och förhoppningsvis nya medlemmar börjar fundera på att skicka in medlemsavgiften för Närkes Ornitologiska Förening för 2018. Medlemsavgiften på 200 kronor har varit oförändrad under många år, men inför kommande år är det flera saker som förändrats:

- medlemstidningen Fåglar i Närke (som alla medlemmar får i brevlådan fyra gånger om året) har fått ny layout och moderniserats – det kostar lite mer för föreningen
- NOF är i behov av ett nytt modernt medlemsregister – även detta kommer att kosta lite mer att köpa in (tanken är att få ett medlemsregister som innehåller e-postadresser till alla i NOF för att enklare och snabbare nå ut med information till medlemmarna – på sikt kommer det att underlätta dialogen med föreningens alla medlemmar).
- under nästa år är tanken att bokverket Närkes Fågelvärld ska komma ut. Det är ett omfattande verk om vilka fåglar som häckar i landskapet och förändringar i fågelfaunan under de senaste 30 åren. NOF är ansvarig för denna utgivning och det kan medföra en del kostnader inför lanseringen av bokverket.

För dig som är medlem eller vill bli medlem finns det enkla betalningsvägar. Sätt in medlemsavgiften på bankgiro 5747-3357 eller swisha avgiften på nr 123 02 90 361. Glöm inte att tala om vem du är och var du bor.
Välkommen du också till Närkes Ornitologiska Förening!