Nyheter

2017-07-25

Ny app ska ge ge klarhet hur fåglar sprider bär

Vilka fåglar är det som sprider vilka bär? Och var? Ett forskningsprojekt på Stockholms universitet tar nu allmänheten till hjälp genom en app. 
I Sverige är det framförallt fåglar som hjälper till med fortplantningen av växter med bär genom att äta frukterna och sedan sprida fröna till nya platser genom sin avföring.

Genom att samla in grunddatan hoppas forskarna bland annat kunna förstå om klimatförändringarna påverkar fåglarnas beteende och i förlängningen bärens spridning.

Appen "Fågelbär", som lanseras i augusti, ska hjälpa till att klargöra vilka fåglar som sprider vilka bär på vilka platser i landet. Tanken med appen är att man som användare ska fylla i ett formulär varje gång man ser en fågel äta ett bär. Skulle man inte känna igen bäret går det också bra att skicka in en bild och låta en expert avgöra.

– Framförallt vet vi inte så mycket om vilka fåglar som sprider vilka bär på vilka platser. Om vi får någon slags grundkunskap om hur det ser ut just nu kan vi också följa förändringar över tid och plats, säger Matilda Arnell.

Hon är växtekolog på Stockholms universitet, och en av dem som ligger bakom appen.

Läs mer här