Nyheter

2017-02-19

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

Nu ska grågås och de andra gässen studeras bland annat för att de orsakar skador i jordbruket. Foto: Magnus Hellström
Under senare år har flera arter av gäss ökat så mycket i antal att det skapat problem, både inom jordbruket och inom naturvården.
Detta är ett problem bland annat i området runt Kvismaren i Närke. 
Nyligen beviljades Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Högskolan i Kristianstad 9,7 miljoner kronor från Naturvårdsverkets viltvårdsfond för en studie av gässen. 
 
Studien heter Från fält till flyttväg och avsikten är att undersöka gässens rörelsemönster inom rastområden och under flyttvägar.
 
- Eftersom gässen har ökat kraftigt står myndigheterna inför ett dilemma när det gäller förvaltningen. De orsakar mer och mer skador inom jordbruket och även inom naturvården, bland annat genom överbetning i reservat, berättar Johan Månsson, docent vid SLU och en av projektledarna.
 
- Samtidigt går det även dåligt för några av arterna vilket komplicerar problematiken ytterligare.
 
På flera platser i landet har gässen skapat konflikter mellan jordbruk och naturvård när man anlagt vårtmarksreservat i jordbruksbygder för att gynna våtmarksfåglar, till exempel doppingar och simänder. Områdena har lockat till sig stora mängder gäss, som då inte bara nöjt sig med att söka föda inom reservatet.
 
- Gässen är ju inte dummare än att de utnyttjar den här jätteresursen med mat på åkrarna, och lantbrukarna ser ju att det är våtmarken som lockar dit gässen.